Smedens Rum 2-3: Materialet og smeden , livre ebook

icon

86

pages

icon

Danish

icon

Ebooks

2021

Lire un extrait
Lire un extrait

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne En savoir plus

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
icon

86

pages

icon

Danish

icon

Ebook

2021

Lire un extrait
Lire un extrait

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne En savoir plus

I 10 artikler præsenteres en række undersøgelser af jernalderen og middelalderens smedehåndværk og de mange forskellige spørgsmål, som nutidens forskning søger at besvare. Bogen er en rapport fra to seminarer i det tværfaglige netværk Smedens rum, hvor skandinaviske arkæologer, historikere, smede og andre fagfolk udveksler erfaringer om fortidens håndværk. Publikationen rummer både forskerens teorier, resultater af aktuelle udgravninger og eksperimentalarkæologiske forsøg.
Første halvdel fokuserer på smedens materialer og udviklingen i brugen af jern og stål set ud fra både arkæologiske og skriftlige kilder, mens smedene selv, deres rolle i samfundet og arbejdet med jernudvinding er emnet for bogens anden halvdel. Her fører forfatterne os fra det gamle Grækenland i det 1. årtusinde f.Kr. til Norge og nutidens museale satsninger.
Publikationen er udgivet med støtte fra Dr. Margrethe II’s Arkæologiske Fond og Vilhelm Kiers Fond og er redigeret af seniorforsker Xenia Pauli Jensen, Moesgaard Museum.
Voir Alternate Text

Date de parution

23 juin 2021

Nombre de lectures

0

EAN13

9788793423619

Langue

Danish

Poids de l'ouvrage

38 Mo

Smedens rum 2 og 3 Materialet og smeden
Rapporter fra det andet og tredje seminar i netværket Smedens rum
Redigeret af Xenia Pauli Jensen
Smedens rum 2 og 3
Smedens rum 2 og 3 Materialet og smeden
Rapporter fra det andet og tredje seminar i netværket Smedens rum
Redigeret af Xenia Pauli Jensen
Jysk Arkæologisk Selskab
Smedens rum 2 og 3 Materialet og smeden
© Forfatterne og Jysk Arkæologisk Selskab 2021
ISBN 978-87-93423-61-9 (epdf) ISSN 01072854
Redigering: Xenia Pauli Jensen Grafisk tilrettelægning og omslag: Ea Rasmussen Korrektur: Anne Lise Hansen Skrift: Aldine 401 BT E-bogsproduktion: Narayana Press, Gylling
Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter 115
Udgiver: Jysk Arkæologisk Selskab Moesgård DK8270 Højbjerg
Udgivet i samarbejde med netværket Smedens Rum
Distribution: Aarhus Universitetsforlag
Udgivet med støtte fra:
Dronning Margrethe II’s Arkæologiske Fond Vilhelm Kiers Fond
Indhold
Forord7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Smedens rum 2: Materialet
Smedens materialer11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arne Jouttijärvi
Materialet i gulvet23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Turi Thomsen
Stålproduktion i Danmark i middelalderen31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lars Pagh
Smedens materialer og processer i to skriftlige kilder fra 1500 og 1600tallet43 . . . . . . Esben Klinker Hansen
Slagge fra Nordskrænten49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kamma Marie PoulsenHansen
Smedens rum 3: Smeden
Græske vaser og jernudvindingsovne55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lars Christian Nørbach
En jernmagers erfaringer med Drengstedovnen57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jens Jørgen Olesen
Jernudvinning i SydøstNorge før vikingetid67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jan Henning Larsen
Tanker om smedens plads i den middelalderlige landsby75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kamma Marie PoulsenHansen
Jernvinna i Oppland79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tom H. Borse Haraldsen
Forord
Smedens rumvar tænkt som et tværfagligt netværk, hvor arkæologer, historikere, smede og andre interessere de kunne udveksle erfaringer om jernalderens hånd værk. I fire store seminarer og tre mindre workshops udforskede vi forskellige aspekter af det arkæologiske og historiske kildemateriale, der kan relateres til sme dehåndværket. Netværkets store styrke var den brede og fordomsfri samtale mellem forskellige faggrupper: Forskere, museumsinspektører, lektorer, eksperimental arkæologer, smede og formidlere. Den diversitet frem går også af publikationen, som rummer både forskerens teoretisering og praktikerens erfaringer. Denne publikation indeholder en samlet rapport fra seminarerne Smedens rum 2 og 3. Smedens rum 2 blev afholdt d. 18. marts 2011 på Moesgaard Museum og omhandlede forskellige aspekter af materialet. Smedens rum 3 fandt sted 13. oktober 2011 på Museet på Lind
holm Høje, hvor vi diskuterede smeden selv. I publika tionen er også en enkelt artikel, der passede godt i det overordnede tema, men som ikke var del af seminarer ne. Netværket omfattede folk fra hele Skandinavien, og artiklerne er følgelig skrevet på forfatternes modersmål: dansk og norsk. Det var meningen, at seminarerne 23 udelukkende skulle publiceres online, men tekniske vanskeligheder og omstruktureringer på de større institutioner betød, at vores ambitioner om en platform online med artik ler og seminarreporter måtte opgives. Denne publikation er blevet til med støtte fra Dron ning Margrethe II’s Arkæologiske Fond og Vilhelm Kiers Fond. Vi er meget taknemmelige for denne op bakning. Tak til arrangørerne af seminarerne (Peter Hambro Mikkelsen og Lars Christian Nørbach) og sær lig tak til forfatterne for jeres bidrag og tålmodighed.
Højbjerg, november 2019 Xenia Pauli Jensen
Voir Alternate Text
Bebyggelse på Samsø
Category

Ebooks

Bebyggelse på Samsø

Hans Skov, Jette Linaa, Lars Krants Larsen, Dorthe Haahr Kristensen, Mogens Høegsberg

Bebyggelse på Samsø Alternate Text
Category

Ebooks

Histoire

Bebyggelse på Samsø

Hans Skov, Jette Linaa, Lars Krants Larsen, Dorthe Haahr Kristensen, Mogens Høegsberg

Book

122 pages

Flag

Danish

icon play Lire
icon play Infos
Døden i centrum
Category

Ebooks

Døden i centrum

Rasmus Birch Iversen

Døden i centrum Alternate Text
Category

Ebooks

Histoire

Døden i centrum

Rasmus Birch Iversen

Book

265 pages

Flag

Danish

icon play Lire
icon play Infos
Øm Kloster
Category

Ebooks

Øm Kloster

Hans Krongaard Kristensen

Øm Kloster Alternate Text
Category

Ebooks

Histoire

Øm Kloster

Hans Krongaard Kristensen

Book

389 pages

Flag

Danish

icon play Lire
icon play Infos
Smedens Rum 2-3: Materialet og smeden
Category

Ebooks

Smedens Rum 2-3: Materialet og smeden

Xenia Pauli Jensen

Smedens Rum 2-3: Materialet og smeden Alternate Text
Category

Ebooks

Histoire

Smedens Rum 2-3: Materialet og smeden

Xenia Pauli Jensen

Book

86 pages

Flag

Danish

icon play Lire
icon play Infos
Franciskanerklostret i Svendborg
Category

Ebooks

Franciskanerklostret i Svendborg

Hans Krongaard Kristensen

Franciskanerklostret i Svendborg Alternate Text
Category

Ebooks

Histoire

Franciskanerklostret i Svendborg

Hans Krongaard Kristensen

Book

200 pages

Flag

Danish

icon play Lire
icon play Infos
Northern Emporium
Category

Ebooks

Northern Emporium

Northern Emporium Alternate Text
Category

Ebooks

Histoire

Northern Emporium

Book

418 pages

Flag

English

icon play Lire
icon play Infos
Landskaber og strategier. Sociale miljøer og identitet
Category

Ebooks

Landskaber og strategier. Sociale miljøer og identitet

Landskaber og strategier. Sociale miljøer og identitet Alternate Text
Category

Ebooks

Histoire

Landskaber og strategier. Sociale miljøer og identitet

Book

138 pages

Flag

Danish

icon play Lire
icon play Infos
Hummelure
Category

Ebooks

Hummelure

Rasmus Birch Iversen, Stine Vestergaard Laursen

Hummelure Alternate Text
Category

Ebooks

Histoire

Hummelure

Rasmus Birch Iversen, Stine Vestergaard Laursen

Book

109 pages

Flag

Danish

icon play Lire
icon play Infos
Asmild Kirke og Kloster
Category

Ebooks

Asmild Kirke og Kloster

Hans Krongaard Kristensen

Asmild Kirke og Kloster Alternate Text
Category

Ebooks

Histoire

Asmild Kirke og Kloster

Hans Krongaard Kristensen

Book

217 pages

Flag

Danish

icon play Lire
icon play Infos
Eigi Einhamr
Category

Ebooks

Eigi Einhamr

Teresa Østergaard Pedersen

Eigi Einhamr Alternate Text
Category

Ebooks

Histoire

Eigi Einhamr

Teresa Østergaard Pedersen

Book

234 pages

Flag

Danish

icon play Lire
icon play Infos
Northern Emporium
Category

Ebooks

Northern Emporium

Northern Emporium Alternate Text
Category

Ebooks

Histoire

Northern Emporium

Book

465 pages

Flag

English

icon play Lire
icon play Infos
Tell F3 on Failaka Island
Category

Ebooks

Tell F3 on Failaka Island

Flemming Højlund, Anna Hilton

Tell F3 on Failaka Island Alternate Text
Category

Ebooks

Histoire

Tell F3 on Failaka Island

Flemming Højlund, Anna Hilton

Book

174 pages

Flag

English

icon play Lire
icon play Infos
Megaliths and rituals at Tustrup, Denmark
Category

Ebooks

Megaliths and rituals at Tustrup, Denmark

Palle Eriksen, Torsten Madsen, Anne Birgitte Gebauer

Megaliths and rituals at Tustrup, Denmark Alternate Text
Category

Ebooks

Histoire

Megaliths and rituals at Tustrup, Denmark

Palle Eriksen, Torsten Madsen, Anne Birgitte Gebauer

Book

487 pages

Flag

English

icon play Lire
icon play Infos
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents
Alternate Text