217 pages
Danish

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Asmild Kirke og Kloster , livre ebook

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
217 pages
Danish
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

På østsiden af Viborg Søndersø ligger en af Danmarks ældste kirkebygninger. Asmild Kirke er et hovedmonument i den tidlige danske arkitektur, og få kirker i landet har en så kompliceret bygningshistorie.
I 350 år fungerede den som klosterkirke for et nonnekloster, og netop forbindelsen mellem kloster og kirke er et af emnerne i denne dybdegående gennemgang af bygningernes rige historie, der på trods af tidligere udgravninger og undersøgelser først er samlet i en udgivelse nu.
Hans Krongaard Kristensen, født 1947, lektor emeritus ved Aarhus Universitet er uddannet som cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Han har skrevet en lang række artikler og bøger om byarkæologi og middelalderlige klostre – herunder hovedværket Klostre i det middelalderlige Danmark fra 2013.
Asmild Kirke og Kloster er udgivet i samarbejde med Viborg Museum.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 01 septembre 2021
Nombre de lectures 0
EAN13 9788793423664
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 33 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,1850€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Extrait

Hans Krongaard Kristensen
Asmild Kirke og Kloster
Asmild Kirke
og Kloster
Hans Krongaard Kristensen
Viborg Museum
Jysk Arkæologisk Selskab
114395_cover_asmild kloster_r1_.indd 1 06/08/2021 09.04Asmild Kirke og Kloster
114395_asmild kloster_.indd 1114395_asmild kloster_.indd 1 28/07/2021 08.0828/07/2021 08.08114395_asmild kloster_.indd 2114395_asmild kloster_.indd 2 28/07/2021 08.0828/07/2021 08.08Hans Krongaard Kristensen
Asmild Kirke
og Kloster
Viborg Museum
Jysk Arkæologisk Selskab
114395_asmild kloster_.indd 3114395_asmild kloster_.indd 3 28/07/2021 08.0828/07/2021 08.08Asmild Kirke og Kloster
© Forfatteren og Jysk Arkæologisk Selskab 2021
Grask tilrettelæggelse: Louise Hilmar
Omslag: Louise Hilmar
Omslagsfoto: Asmild Kirke. Foto: Hans Krongaard Kristensen
Korrektur: Anne Lise Hansen
Skrift: Aldine 401 BT
e-bogproduktion: Narayana Press, Gylling
ISBN 978-87-93423-66-4 (epdf)
ISSN 0107-2854
Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter 117
Udgiver: Jysk Arkæologisk Selskab
Moesgaard
DK-8270 Højbjerg
Udgivet i samarbejde med Viborg Museum
Distribution: Aarhus Universitetsforlag
Finlandsgade 29
DK-8200 Aarhus N
Udgivet med støtte fra:
Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond
Dronning Margrethe II’s Arkæologiske Fond
Aage og Johanne Louis- Hansens Fond
Landsdommer V. Gieses Legat
114395_asmild kloster_.indd 4114395_asmild kloster_.indd 4 28/07/2021 08.0828/07/2021 08.08


Indhold
Forord 9
1 Introduktion og forskningsoversigt 11
Vilh. Lorenzen 11
C.G. Schultz 11
Udgravninger i klosterbygningerne 12
Hubert Krins13
Udgravning 1973 14
Udgravninger 1978 og 79 14
Undersøgelse 1984 16
Undersøgelse 199016
Undersøgelser i 1999 og 2001 18
2 Beliggenhed 21
Asmild og Viborg 21
Grundlæggelsen af Viborg 24
Kirker i Viborg 27
Patrocinier 30
Klostre i Viborg 31
Domkapitlet 31
Budol Kloster 31
Tiggerklostre 32
Johanniterklostret 32
Asmild sogn 32
Biskop Gunners Hus 33
Teglovn i Bruunshaab36
Kirkens placering 37
Runestenen 37
3 Kirkebygningen 41
Den ældste stenkirke 41
Fundamenter og murværk 41
Kirkens indre 42
Ombygningen af vestfronten 50
Vestre korbue 50
Fundamenter og murværk50
Vestværkets indre (hertil planche 4) 53
Nordtårn og apsis 55
Tilmuringen af vestre korbue 56
114395_asmild kloster_.indd 5114395_asmild kloster_.indd 5 28/07/2021 08.0828/07/2021 08.08

Lignende kirker 57
Vestværk 59
Vestapsis i Tyskland 59
Anvendelse og datering 61
Anvendelse 61
Datering64
Ombygning til klosterkirke 64
Klosterkirken 64
Det gotiske kor 65
Arkademuren i nord 69
Katastrofen i 1300-tallet 74
Senmiddelalderlige ændringer 78
Tårnet 78
Adgang til nonnepulpituret 79
Andre ændringer 81
Efter Reformationen 82
Middelalderligt inventar 83
4 Asmild Klosters historie 85
Klostrets oprettelse 85
Biskop Gunner og Asmild Kloster 85
Donationer og besiddelser 86
Besiddelser 87
Striden med Viborg by 89
1300-tallets ulykker 89
Klostrets beboere 90
5 Danske nonneklostre 91
Generelle forhold 91
Nonnerne selv 93
Placering 94
Stiftere 94
Nonnernes kirker 95
Kunst i nonnekirker 96
Almindelige juridiske forhold 103
Abeddisse/priorinde 103
Prior 103
Præst og skriftefader108
Lægsøstre og -brødre 109
Indgivne

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents
Alternate Text