72 pages
Danish

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Samspil mellem skole og hjem , livre ebook

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
72 pages
Danish
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Tid, overskud og kompetencer. Det er ofte kravene til skoleforældre i dag. De skal involvere sig i deres barns skolegang og tage ansvar for alt fra legegrupper og læsetræning til læringsplatforme. Det er det bare ikke alle forældre, der kan. Derfor er det op til skoler og lærere at skabe et afbalanceret samspil mellem skole og hjem.
Maria Ørskov Akselvolls kontaktbog fra 1980-85 er lille og tynd. I dag fylder ét års beskeder fra skole til forældre nemt et helt ringbind. Det ved Maria, fordi hun har lavet feltarbejde som fiktiv forælder i to indskolingsklasser – med fuld adgang til ForældreIntra. Her fik hun en unik indsigt i forældrenes syn på deres børns skolegang. Den trækker hun på, når hun hjælper skoler med at skabet et inkluderende digitalt forældresamarbejde.

Informations

Publié par
Date de parution 16 août 2018
Nombre de lectures 0
EAN13 9788771844399
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,0800€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Extrait

MariaØrskov Akselvoll
SAMSPIL MELLEM SKOLE OG HJEM
AaRhus UnIVERsItEtsfoRlag
pDàGOGîSKRKKEVIDDE
samspil mellem skole og hjem
Pædagogiskrækkevidde
Pædagogisk rækkevidde 1-11
Digital dannelseaf Jeppe Bundsgaard Læringens DNAaf Theresa Schilhab Samarbejde og inklusionaf Tine Basse Fisker Læring i praksisaf Ole Lauridsen Spilpædagogikaf Andreas Lieberoth Motiverende undervisningaf Frans Ørsted Andersen Undervisning er dannelseaf Alexander von Oettingen Kønsbevidst pædagogikaf Tekla Canger Mobningaf Helle Rabøl Hansen Samspil mellem skole og hjemaf Maria Ørskov Akselvoll Relationskompetenceaf Louise Klinge
Maria Ørskov Akselvoll
SAMSPIL MELLEM SKOLE OG HJEM
Aarhus Universitetsforlag
Samspil mellem skole og hjem Pædagogisk rækkevidde 10 © Maria Ørskov Akselvoll og Aarhus Universitetsforlag Tilrettelægning og omslag: Camilla Jørgensen, Trefold Forlagsredaktion: Cecilie Harrits Bogen er sat med Nudista og Brandon Printed Ebogsproduktion:Narayana Press, Gylling ISBN 978 87 7184 4399 ISSN 2446 1148
Aarhus Universitetsforlag Finlandsgade 29 8200 Aarhus N www.unipress.dk
Bogen er udgivet i samarbejde med Danmarks Lærerforening og Frie Skolers Lærerforening
/Ihenholdtilministeriellekravbetyderbedømmelsen,atderfraenfagfælleph.d.niveau
INDHOLD
Det gode, selvfølgelige samarbejde7 Dét, der tæller i skolen 17 Familieforskelle25 Velafstemte samspil33 Samspil med mislyde43 Blik for samspillet53 Samspil mellem skole og forskellige hjem61 Maria anbefaler71
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents
Alternate Text