Partition Volume I (Nos.1-22), En Snes danske Viser, Laub, Thomas
35 pages
Danish

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Partition Volume I (Nos.1-22), En Snes danske Viser, Laub, Thomas

-

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
35 pages
Danish
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Travaillez les partitions de morceau En Snes danske Viser Volume I (Nos. 1-22), chansons, par Laub, Thomas. Cette partition early 20th century dédiée aux instruments comme:
 • Solo voix et Piano

Cette partition propose une variété de mouvements: 45, Steen Steensen Blicher: De Refsnæsdrenge, de Samsøpiger, Steen Steensen Blicher: Det er hvidt herude, Steen Steensen Blicher: Ud gaar du nu paa Livets Vej4a. Adam Oehlenschläger: I Skyggen vi vanke4b. Adam Oehlenschläger: I Skyggen vi vanke, Adam Oehlenschläger: Underlige Aftenlufte, Adam Oehlenschläger: Hvor blev I røde Roser, Adam Oehlenschläger: Naar Odin vinker, Adam Oehlenschläger: Fra kvalmfulde Mure, Carsten Hauch: Vender sig Lykken fra dig, Nikolaj Frederik Severin Grundtvig: Jeg er ikke længer, Poul Martin Møller: Vor Verden priser jeg tusindfold, Poul Martin Møller: Rosen blusser alt i Danas Have, Poul Martin Møller: Gertrud rider fra Bloksbjærg brat, Poul Martin Møller: Sov ind mit lille Nusseben, Poul Martin Møller: Mellem Ellestub og Torn, Poul Martin Møller: Farvel, min velsignede Fødeby, Hans Adolph Brorson: Her vil ties, her vil bies, Johannes Ewald: En Sømand med et modigt Bryst, Jeppe Aakjær: Jeg bærer med Smil min Byrde, Jeppe Aakjær: Nu er Dagen fuld af Sang, Emil Aarestrup: Kom ud min lille Stump, Christian Winther: Saa drager du ad fremmed Land, Nikolaj Frederik Severin Grundtvig: Som Fugle i den grønne Lund, Nikolaj Frederik Severin Grundtvig: Der er et Land saa kosteligt, Nikolaj Frederik Severin Grundtvig: Ja, I Sønner af Kæmpeæt, Adam Oehlenschläger: Nu er da Vaaren kommen, Adam Oehlenschläger: Hvor sødt i Aftenstunden, Bernhard Severin Ingemann: Tidt er jeg glad, Christian Winther: Her gad jeg bo og bygge, Christian Winther: I Skoven, hvor jeg vandred, Christian Winther: Hvad sagde saa din Fader3, Emil Aarestrup: Der var kun to paa denne Jord3, Hans Christian Andersen: Min lille Fugl, hvor flyver du3, Hans Christian Andersen: Hun mig har glemt!3, Hans Christian Andersen: Højt ligger paa Marken den hvide Sne3, Frederik Paludan-Müller: Paa Mark og Eng, i Skovens Læ 3, Frederik Paludan-Müller: Naar man ved Mennesker hænger3, Viggo Stuckenberg: Nu springer Vaaren fra sin Seng3, Jeppe Aakjær: Stille, Hjærte, Sol gaar ned40. Jeppe Aakjær: Se dig ud en Sommerdag4, Jeppe Aakjær: Der dukker af Disen min Fædrenejord4, Jeppe Aakjær: Hør, hvor let dens Vinger4, traditionnel: Hvormed vil du føde mig4, traditionnel: Der boede en Mand i Ribe By et est classifiée dans les genres
 • chansons
 • pour voix, piano
 • pour voix avec clavier
 • partitions pour voix
 • partitions pour piano
 • Danish langue

Visionnez en même temps tout une collection de musique pour Solo voix et Piano sur YouScribe, dans la rubrique Partitions du début des années 20.
Edition: Copenhagen: Wilhelm Hansen, 1915, 1917. Plates 16607, 16649

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 17
Licence : Libre de droits
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

 • Univers Univers
 • Ebooks Ebooks
 • Livres audio Livres audio
 • Presse Presse
 • Podcasts Podcasts
 • BD BD
 • Documents Documents