Partition Complete Book, Principes de la flûte Traversiere, de la flûte a Bec, et du Haut-bois
37 pages
Français

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Partition Complete Book, Principes de la flûte Traversiere, de la flûte a Bec, et du Haut-bois

-

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
37 pages
Français
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Visualisez les partitions de la musique Principes de la flûte Traversiere, de la flûte a Bec, et du Haut-bois Complete Book, méthodes, composition de Hotteterre, Jacques. La partition baroque célèbre écrite pour les instruments tels que:
 • flûte
 • enregistrement
 • hautbois

La partition comprend plusieurs mouvements et est répertoriée dans les genres
 • méthodes
 • pour flûte
 • pour 1 musicien
 • partitions pour flûte
 • pour enregistrement
 • partitions pour enregistrement
 • pour hautbois
 • partitions pour hautbois
 • langue française

Redécouvrez de la même façon tout une collection de musique pour enregistrement, hautbois, flûte sur YouScribe, dans la rubrique Partitions de musique baroque.
Rédacteur: Jeremiae
Edition: Prague: Lukáš Vytlačil, 2010.
Traducteur: Lukáš Vytlačil

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 620
Licence : En savoir +
Paternité
Langue Français
Poids de l'ouvrage 15 Mo

Extrait

      Jacques Martin Hotteterre „Le Romain“         Principes de la Flute Traversiere ou Flute d´Allemagne de la Flute a Bec ou Flute Douce et du Hautbois           
 
   C. Ballard, Paris 1707    
Obsah  Předmluva. .................................................................................................................................................... 3  Pojednání o příčné flétně....................................................................................................................... 4 Kapitola první. O postavení těla a držení rukou. ................................................................................... 4 Kapitola druhá. O nátisku. ......................................................................................................................... 4 Kapitola třetí. První vysvětlení prvé tabulky o přirozených tónech. ................................................... 5 Kapitola čtvrtá. První vysvětlení druhé tabulky s přirozenými trylky. ................................................ 7 Kapitola pátá. Další vysvětlení první tabulky o zvýšených a snížených tónech. ............................... 8 Kapitola šestá. Další vysvětlení druhé tabulky s trylky. ....................................................................... 10 Kapitola sedmá. Poznámky o některých půltónech a některých trylcích. ........................................ 11 Kapitola osmá. O artikulaci, Port8de8voix, Accents a Double Cadences na příčné flétně a ostatních dechových nástrojích. .............................................................................................................. 12 Kapitola devátá. O Flattements neboli slabém chvění a Battements. ............................................... 16  Pojednání o zobcové flétně.................................................................................................................. 19 Kapitola první. O držení flétny a poloze prstů. .................................................................................... 19 Kapitola druhá. Vysvětlení první tabulky všech tónů. ......................................................................... 19 Kapitola třetí. Vysvětlení trylků. ............................................................................................................. 21 Kapitola čtvrtá. O Flattements a Battements. ....................................................................................... 22  Návod k učení hry na hoboj................................................................................................................ 24  Tabulky hmatů. .......................................................................................................................................... 26                           
 
 
   Předmluva.   Poněvadž příčná flétna je jeden z nejpříjemnějších a nejoblíbenějších nástrojů, cítím se povinen sepsáním tohoto malého spisu, abych pomohl těm, kteří se chtějí na ni naučit hrát. Odvažuji si lichotit, že má práce není zcela nehodna zájmu těch, kteří nacházejí oblibu v tomto nástroji, protože moje hlavní úloha spočívá ve zmírnění počátečních obtíží, které jsou obvykle nejnamáhavější. Pomocí tohoto pojednání se tedy může vyučovat základům hry na příčnou flétnu. Uvádím návod, jak tvořit všechny přirozené, zvýšené a snížené tóny, s vysvětlením způsobu, jakým se mají upravovat. Dále zde ukazuji, jak se hrají příslušné trylky a také které ozdoby jsou nezbytné ke správné a vkusné hře. Tato pravidla a ukázky mohou posloužit místo učitele všem, kteří mají přirozené vlohy ke hře na tento nástroj a jimž chybí pouze znalosti základů. Na konci je ještě pojednání o zobcové flétně neboli Flûte douce1, kromě srovnání příčné flétny s hobojem, které může posloužit jako návod, jak se na něj naučit hrát.  Nezabývám se zde ani hodnotou not, ani taktem, to jsou záležitosti, které patří spíše do pojednání o hudbě než o hře na flétnu.                                                                                  1Flûte douce v překladu znamená sladká flétna, tedy totéž jako flauto dolce v italštině.
 
 
 • Univers Univers
 • Ebooks Ebooks
 • Livres audio Livres audio
 • Presse Presse
 • Podcasts Podcasts
 • BD BD
 • Documents Documents