Nationalitet
29 pages
Danish

Vous pourrez modifier la taille du texte de cet ouvrage

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Nationalitet , livre ebook

-

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
29 pages
Danish

Vous pourrez modifier la taille du texte de cet ouvrage

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Nationalitet er noget helt særligt. Den giver ikke bare alle os med papirerne i orden visse rettigheder og pligter inden for et bestemt territorium. Den kryber ind under huden på os fra barnsben, så vi slet ikke kan lade være med at udtrykke vores nationalitet, når vi spiser, drikker, synger, taler eller bare opfører os comme il faut inden for et lands grænser. Enhver nationalitet baserer sig dog også på alverdens fremmedelementer ifølge Michael Böss, historiker ved Aarhus Universitet med europæisk selvforståelse og skandinavisk sindelag, men som altid sejler op ad åen på dansk.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 07 octobre 2019
Nombre de lectures 0
EAN13 9788771849257
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,0350€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Extrait

MICHAEL B SS

T N
KE
PAU
SE
R
AT V RE ELLER IKKE AT V RE
IND UNDER HUDEN
I 1990 erne skulle jeg producere tre radioprogrammer til DR om portugisisk kultur og bes gte i den forbindelse den lille maleriske by Sesimbra p Atlanterhavskysten syd for Lissabon. Om aftenen sad jeg p en af de sm familiedrevne restauranter og spiste muslinger og fisk, som jeg sidst p eftermiddagen havde set fiskerne l fte op af de tr b de, de havde trukket op p stranden.
Til min overraskelse opdagede jeg, at H.C. Andersen havde opholdt sig i samme by i 1866. Som moden mand rejste eventyrdigteren Europa tyndt. Han f lte sig haardt trykket og forpiint hjemme i Danmark, men havde let ved at komme i kontakt med de mennesker, han m dte p sine rejser. Derfor havde hans m der med fremmede mennesker og kulturer en beroligende virkning p ham. Oplevelserne gengav ham de f lelser af tillid og hjertelighed, som han savnede, og han konkluderede: At rejse er at leve . Men selvsamme Andersen skrev allerede i 1850 Danmarks uofficielle nationalsang, der som bekendt begynder med linjerne I Danmark er jeg f dt, der har jeg hjemme, der har jeg rod, derfra min verden g r .
Andersens sangtekst, hvor han g r videre til at erkl re sin k rlighed til blandt andet det danske sprog, s tter jeg selv meget h jt. Det er der ogs mange andre, der g r. Ogs efterkommere af indvandrere. Det fandt jeg ud af, da jeg i 2010 deltog i et arrangement p Aarhus Universitet, hvor nogle forskere og kulturpersonligheder var blevet sat sammen for at diskutere, hvad det vil sige at v re dansker. En af dem var sangeren Isam B fra den nu opl ste musikgruppe Outlandish. Han havde i 2007 udgivet sin egen version af I Danmark er jeg f dt . F r han sang den foran publikum i det propfyldte Per Kirkeby Auditorium, fortalte han, hvordan han opdagede, at han var dansker.
Isam B huskede, hvordan hans for ldre hver sommer tog deres b rn med ned til Marokko for at bes ge familien. Engang spurgte en af deres onkler ham og hans s skende, om de f lte sig som danskere eller marokkanere. Det var et sv rt sp rgsm l, syntes de, og de brugte flere dage til at t nke over det. Men for hans eget vedkommende meldte svaret sig pludselig helt af sig selv, fordi han efter tre uger i Marokko begyndte at l nges efter Danmark. Nu havde han v ret ude at rejse l nge nok, mente han. For selv om han gik rundt i Marokko og lignede alle andre, s f lte han ikke, at det var d r, han h rte til. I stedet havde han hjemme i Skandinavien, ogs selv om han ikke lignede flertallet. Danmark, hvor han var vokset op, og hvor han havde sine venner, var kr bet ind under huden p ham.
F LELSEN AF AT H RE TIL
Ordet nationalitet dukker f rste gang op i Frankrig i 1807. Det forekommer i en roman af den franske forfatter Madame de Sta l. I Corinna eller Italien beskriver hun nationalitet som en indre f lelse af at h re til . Forfatteren, som havde levet mange r i eksil p grund af sin modstand mod Den Franske Revolution i 1789, mente, at nationalitet ikke kun best r i at have borgerskab i et land, men f rst og fremmest er en f lelse over for et hjemland , man er parat til at yde noget for. S dan som hendes egen far havde gjort det, da han forsvarede sit land mod hungersn d og konomisk fallit. Hun var ogs st rkt kritisk over for tyrannen Napoleon, der som korsikaner ikke var lige s fransk som hun selv, der var f dt p Seinens bredder , men blot brugte Frankrig som et instrument for sine sejre .
Det var f rst i midten af 1800-tallet, at nationalitet og borgerskab blev k det sammen. Nationalitet kom til at blive registreret af de nye, s kaldte pas, der angav en persons statstilh rsforhold. Begrebet har siden dengang rummet to sider. Den ene er alts den, som en flyrejsende skal oplyse p en formular f r ankomsten til et andet land, og som kan dokumenteres ved paskontrollen. Det er nationalitetens formelle og objektive side.
Nationalitetens anden side er den f lelsesm ssige og subjektive, og som vi ofte kalder for nationalf lelsen. Den bygger p de forestillinger, v rdier og adf rdsm nstre, som knytter sig til en persons tilh rsforhold til en bestemt nation. Da s danne tr k g r igen hos flertallet af befolkningen i et land, kan man med nationalitet ogs forst et bestemt folks s rpr g.
Der skal seks foruds tninger til for at udvikle nationalitet og nationalf lelse. Den f rste er beherskelsen af et nationalt sprog. Det er nemlig ved at dele sprog og fort llinger med andre mennesker, at individer kan opleve sig som et st rre f llesskab. Sproget skaber et nationalt vi , og denne vi-f lelse udg r den psykologiske kerne i nationaliteten.
Den anden foruds tning er etisk: en tro blandt gruppens medlemmer p , at de er forpligtede over for hinanden og over for deres stat. At de for eksempel er parate til at betale skat til gavn for f llesskabet og er villige til at forsvare deres stat over for dens fjender. Det kan v re ved at st tte dens milit re og civile beredskab eller ved at medvirke til at bek mpe korruption og lovl shed. Men de gensidige forpligtelser betyder ogs , at den enkelte borger forventer at blive hjulpet af sine medborgere, hvis han eller hun kommer i n d.
For det tredje foruds tter nationalitet en tro p , at nationen har en fortid og ogs vil eksistere i fremtiden. I visse lande forbinder borgerne deres nations grundl ggelse med en bestemt begivenhed. Amerikanere t nker p opstanden mod den britiske konge i 1776, for irerne har P skeopstanden i 1916 og kampen mod britisk overherred mme en s rlig betydning og mange franskm nd vil n vne Den Franske Revolution i 1789 som deres nationale referencepunkt.
Vi danskere h vder ofte, at vores folks oprindelse fortoner sig i fortidens t ger, men mange vil dog n vne Harald Bl tands opstilling af Jellingstenen omkring r 965 som en form for begyndelse. Det er selve tanken om den historiske oprindelse snarere end dens historiske korrekthed, som er afg rende.
En fjerde foruds tning for nationalitet er en forestilling om, at en nation kan handle, beslutte og udrette noget i f llesskab. Ideen bag det danske folkestyre er s ledes, at en valgt regering har ret til at tage beslutninger p vegne af hele den danske befolkning.
For det femte foruds tter nationalitet en forestilling blandt en befolknings medlemmer om, at de h rer hjemme i et bestemt og afgr nset geografisk omr de, som de opfatter som deres hjemland.
Den sjette og sidste foruds tning er, at der findes en offentlig kultur, dvs. f lles kulturelle og sociale v rdier, som kommer til udtryk i statens institutioner og nationens symboler, historiske fort llinger og kollektive erindringer.
En stat skaber nationalitet, n r den tildeler sine indbyggere statsborgerskab med dertil knyttede rettigheder og pligter. Men nationalitet og nationalf lelse er ogs noget, som borgerne selv aktivt udvikler, n r de identificerer sig med deres stat, hjemland og medborgere. Nationalitet er s ledes resultatet af en proces, som sker b de ovenfra og nedenfra, og derfor er national identitet en bredere og potentielt mere rummelig form for kollektiv identitet end etnicitet.
Etnicitet foruds tter f lles nedstamning og den h je grad af kulturel homogenitet, som findes i etniske grupper. Men etniske grupper - som for eksempel kinesisk-canadiere, bretoner og tamilsk-danskere - kan eksistere, selv om de ikke har deres egen stat. En national gruppes identitet er derimod dybt forbundet med staten og dens territorium, eller den region eller delstat, den har politisk selvbestemmelse i.
Det er baggrunden for, at vi kan tale om nationalstater , selv om de rummer flere etniske grupper. De fleste nutidige stater bygger dog p et etnisk flertal, som har pr get det nationale samfunds v rdier og offentlige kultur. Etniske flertal er dog mere sammensatte end som s . N r vi i Danmark taler om etniske danskere , er det lidt misvisende, fordi der blandt dem findes efterkommere af l ngst assimilerede indvandrere fra Holland, Polen, Frankrig og Tyskland og de tysksprogede dele af de tidligere hertugd mmer, s dan som vores efternavne - deriblandt mit eget - vidner om.
For det meste er vi ubevidste om nationalitetens betydning for os. Dels fordi vi vokser op med den fra barnsben, dels fordi den oftest ytrer sig tavst i vores f lelsesliv og levem de, og dels fordi den bliver pr get og stemt af et v ld af personlige erfaringer, oplevelser og forhold. For eksempel de s rlige geografiske og kulturelle vilk r, vi lever under. Men f rst og fremmest fordi nationalitet ikke s meget er noget, vi har , som noget, vi g r , som socialantropologer udtrykker det: Vi udtrykker, bekr fter og justerer vores nationalitet ved at leve, t nke og vurdere p bestemte m der inden for det nationale territorium.
MODERNITETENS GUD?
Isam B s fort lling viser, at nationalitet er et svar p to forbundne sp rgsm l: Hvor h rer jeg til? Og hvem h rer jeg til sammen med p dette sted i verden? Ingen af de to sp rgsm l kan vi undlade at svare p . De er nemlig afg rende for vores eksistens som b de individer og borgere. Der er ikke noget alternativ til at v re knyttet til et sted, et land og et socialt og politisk f llesskab. Sp rgsm let om nationalitet er p sin vis Hamlets gamle sp rgsm l om at v re eller ikke at v re.
Efter at ideen om folkesuver nitet opstod i Frankrig og Nordamerika i 1700-tallet, fik den p l ngere sigt en betydning, som l ud over den politiske. P samme m de som religi se forestillinger om for eksempel Gud og Satan i middelalderen pr gede, hvordan det enkelte menneske forstod b de den fysiske og ndelige virkelighed, kom forestillinger om folk og nation til at farve den m de, mennesker oplevede deres omverden, liv og historiens gang p : De blev en del af en national fort lling.
Den britiske antropolog Josep Llobera mener ligefrem, at nationen fra 17-1800-tallet og frem udviklede sig til en form for modernitetens Gud . Herved forst r han, at nationalitet kom til at f den samme betydning som religi s tro: Den opfyldte et almenmenneskeligt behov for at f le sig tryg og at h re til.
Det g r den sta

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents