166 pages
Danish

Vous pourrez modifier la taille du texte de cet ouvrage

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Sproget i verden , livre ebook

-

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
166 pages
Danish

Vous pourrez modifier la taille du texte de cet ouvrage

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Ifølge Den Danske Ordbog er en tekst en meningsfuld følge af ord. Den definition er bestemt ikke forkert. Ønsker man imidlertid at forstå, hvad en tekst i grunden er, må man tegne et detaljeret og filosofisk reflekteret billede af mundtlige og skriftlige teksters opbygning og deres indplacering i de fysiske og handlemæssige sammenhænge, de omhandler og indgår i.
Det er hovedpåstanden i Sproget i verden, at enhver tekstforståelse grundlæggende består i at drage logiske slutninger mellem tanker, der kan være sprogligt udtrykte (asserterede) eller handleiboende (implikaturbårne). Når først denne logiske bund foreligger, kan teksten danne udgangspunkt for de mere principielle metafysiske antagelser om verdens indretning, om dens ting, agenter og personer, og for de empirisk-teoretiske, praktisk-etiske og æstetiske udgaver af disse antagelser. Fx et ordbogsopslag, en naturvidenskabelig artikel eller et digt.
Bogen argumenterer for, at der kun findes én logik: førsteordens prædikatslogik. Og til forskel fra forestillinger om, at det er sproget, der skaber verden, fastholder den en konsekvent realisme og kognitivisme: Det er tingsverdenen, der danner forudsætning for vores handleverden, og handleverdenen, der danner forudsætning for vores sprog.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 27 mars 2023
Nombre de lectures 0
EAN13 9788772199504
Langue Danish

Informations légales : prix de location à la page 0,1666€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Extrait

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents
Alternate Text