2e cours
3 pages
Latin
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
3 pages
Latin
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

;j``vj;vvj``vv;```j`v`/```Jj;j{ 1e2 cours 1 Cicéron, Lettres à Atticus 16, 15, 3 : At quae concio – nam ut missa mihi – iurat, « ita sibi parentes honores consequi liceat », et simul dextram intendit ad statuam. 2 Cicéron, Philippiques 4, 2, 4 : Cuius de laudibus et honoribus, qui pro diuinis et inmortalibus meritis diuini inmortales debentur, ut primo quoque tempore referretur. 3 Cicéron, Lois 2, 4, 9 :… colunto et ollos quos endo caelo merita locauerint, Herculem; Liberum, Aesculapium, Castorem, Pollucem, Quirinum, ast olla propter quae datur hominibus ascensus in caelum… 4 Varron, Antiquités divines fr. 20 édit. Cardauns : Utile esse ciuitatibus …ut se uiri fortes, etiamsi falsum sit, diis genitos esse credant, ut eo modo animus humanus uelut diuinae stirpis fiduciam gerens res magnas adgrediendas praesumat audacius, agat uehementius et ob hoc impleat ipsa securitate felicius. 5 Suétone, Vie de César 88 : In deorum numerum relatus est, non ore modo decernentium, sed et persuasione uolgi, … 6 Corpus des inscriptions latines VI, IX, 2628 = A. Degrassi, Inscriptiones Latinae Liberae Rei Publicae 410 (Isernia) : Genio deiui Iuli / parentis patriae, / quem Senatus / Populusque / Romanus in / deorum numerum/ rettulit. 7 A. Degrassi, Fasti anni Numani et Iuliani. (Inscriptiones Italiae. XIII, 2), Rome, 1963, 512 (23 septembre, Fastes des arvales) : Fer(iae) ex s(enatus) c(onsulto) q(uod) is / dies Imp(eratoris) Caesar(is) / ...

Informations

Publié par
Nombre de lectures 98
Langue Latin

Extrait

1
e 2 cours 1Cicéron,Lettres à Atticus16, 15, 3 :At quae concio – nam ut missa mihi – iurat, « ita sibi parentes honores consequi liceat », et simul dextram intendit ad statuam.2Cicéron,Philippiques4, 2, 4 :Cuius de laudibus et honoribus, qui pro diuinis et inmortalibus meritis diuini inmortales debentur, ut primo quoque tempore referretur.3Cicéron,Lois2, 4, 9 :…colunto et ollos quos endo caelo merita locauerint, Herculem; Liberum, Aesculapium, Castorem, Pollucem, Quirinum, ast olla propter quae datur hominibus ascensus in caelum…4Varron,Antiquités divinesfr. 20 édit. Cardauns :Utile esse ciuitatibus …ut se uiri fortes, etiamsi falsum sit, diis genitos esse credant, ut eo modo animus humanus uelut diuinae stirpis fiduciam gerens res magnas adgrediendas praesumat audacius, agat uehementius et ob hoc impleat ipsa securitate felicius.5Suétone,Vie de César88 :In deorum numerum relatus est, non ore modo decernentium, sed et persuasione uolgi, … 6Corpus des inscriptions latinesVI, IX, 2628 = A. Degrassi,Inscriptiones Latinae Liberae Rei Publicae410 (Isernia) :Genio deiui Iuli / parentis patriae, / quem Senatus / Populusque / Romanus in / deorum numerum/ rettulit.7A. Degrassi,Fasti anni Numani et Iuliani.(Inscriptiones Italiae. XIII, 2), Rome, 1963, 512 (23 septembre, Fastes des arvales) :Fer(iae) ex s(enatus) c(onsulto) q(uod) is / dies Imp(eratoris) Caesar(is) / natalis est.Cf. Cassius Dion,Histoire romaine51, 19, 2. 7.Dion 53, 20, 24. 8.Dion,Histoire romaine51, 19, 7 : ... kai; ejn toi`toijco{tiuo"iovitissus"`" koinoi`" ajlla; kai; toi`" ijdivoi" pavnta" aujtw`/ spevndein eJkevleusan. 9.Ittai Gradel,Emperor Worship and Roman Religion,Oxford 2002, 207212.10.Dio 44, 6, 1 «prêter serment par son Génie» (th;n tuvchn aujtou`).11.Th. Mommsen, « Die Literaturbriefe des Horaz (1880) » = Id.,Gesammelte Schriften, Berlin 19051914, vol. VII, 175186. 12.Horace,Odes4, 5, 3136 : … te mensis adhibet deum te multa prece, te prosequitur mero defuso pateris et Laribus tuum miscet numen, uti Graecia Castoris  etmagni memor Herculis. 13.Augusto Fraschetti,Roma e il principe(1990), RomeBari, 2005, 234242 =Rome et le Prince, Paris 1994, 272280. 14.Dion,Histoire romaine53, 27, 23. 15.Ittai Gradel,Emperor Worship and Roman Religion, Oxford 2002, 119 ; 128129.
e J. Scheid – 2006/2007 – 2cours
 2 16.Festus,Abrégé du Sens des mots de Verrius Flaccus, p. 298 édition Lindsay ; Aulus Gellius,Nuits Attiques10, 24, 3. 17.A. Degrassi,Fasti anni Numani et Iuliani.(Inscriptiones Italiae. XIII, 2), Rome, 1963, 401, (17 janvier, Fastes de Préneste) :Pontifices a[ugures XVuiri s(acris) f(aciundis) VII]uir(i) epulonum uictumas in/m[ol]ant N[umini Augusti ad aram q]uam dedicauit Ti(berius) Caesar.Addition :fe[riae ex s(enatus) c(onsulto), q]u[od Ti(berius Caesar aramDiuo] Aug(usto patri dedicauit.18.Dio 51, 22, 1 :jEnevsthse de; ej" aujto; to; a[galma to; th`" Nivkh" to; kai; nu`n o[n, dhlw`hJw"n,ek,n[eioipao{taujtrj`" th;n ajrch;n ejkthvsato.2 19.G. Wissowa,Religion und Kultus der Römer, Munich 1912, 334 ; Hubert Heinen, « Zur Begründung des römischen Kaiserkultes. Chronologische Übersicht von 48 bis 14 n. Chr. », dansKlio11, 1911, 129177, notamment 149 note 6. 20.Res Gestae Diui Augusti11 :Aram [Fortunæ] R[educis a]nte ædes Honoris et Virtutis ad portam Cap[enam pro] red[itu me]o senátus consacrauit, in qua ponti[fices et] uir[gines Ve]stal[es anni]uersarium sacrificium facere [iussit eo] di[e, quo co]nsul[ibus Q. Luc]retio et [M. Vi]nic[i]o in urbem ex [Syria redieram, et diem Augustali]a ex [c]o[gnomine] nos[t]ro appellauit. 21.Fastes d'Amiterne, postér. à 20 ap. JC) 12 oct. : Aug(ustalia) NP Lud(i)in Circ(o) Fer(iae) ex s.c. q(uod) e(o) d(ie) Imp(erator) Caes(ar) Aug(ustus) ex transmarin(is) prouinc(is) Vrbem intrauit araq(ue) Fort(unae) Reduci constit(uta.22.Fastes d'Amiterne (5 oct.):Ludi Diuo Augusto et Fort(unae) Reduci committ(untur).23.Res Gestae Diui Augusti12. 2 : [Cu]m ex H[isp]ania Gal[liaque, rebu]s in iis prouincis prosp[ere gest]i[s,] R[omam redi] Ti(berio) Nerone (et) P(ublio) Qui[ntilio c]o[n]s[ulibus, [(vacat)] aram [Pacis A]u[g]ust[æ senatus pro] redi[t]u meo consa[c]randam [censuit] ad campum [Martium, in qua m]agistratus et sac[er]dotes [ui]rgines[que] V[est]a[les[anni]uer[sarium sacrific]ium facer[e iussit.]
24.Dio 54, 35, 2: ejpeidhv te ajrguvrion au\qi" ej" eijkovna" aujtou`vihnjeekia;khJ(=boulhv) kai; oJ dh`mo" suneshvnegkan, eJautou`me;n oudemivan, JUgieiva" de; dhmosiva" kai; prosevti kai; JOmonoiva" Eijrhvnh" te e[sthsen.
25.Fastes d'Amiterne 26 juin : NP Fer(iae) ex s(enatus) [c(onsulto) q]uod e[o] die Imp(erator) Caesar / Augus[tus ado]p[tau]it [sibi] / filiu[m Ti(berium) Caesarem] / Aelio [et Sentio cos.]
26.J. Scheid,Commentarii fratrum arvalium qui supersunt. Les copies épigraphiques des protocoles annuels de la confrérie arvale (21 av.304 ap. J.C.), (Collection Roma antica, vol. 4), Rome 1998, 30, n° 12 , l. 5457 : (vacat) A(nte) d(iem) (sextum) k(alendas) Iulias (vacat) Taurus Statilius Coruinus promagister collegii fratrum arualium nomine in Campo Agrippae ad aÚam Prouidentiae Augustae uaccam inmolauit. (vacat) Cf. Broise, ScheidMélanges de l'Ecole Française de Rome1980, 232 236.
e J. Scheid – 2006/2007 – 2cours
27.Dio 55, 31, 23 :Katav te th`" panhguvrew" th`h[ulv"hemag"ti,o{xatoFastes d'Amiterne, 10 août Feriae, quod eo die arae Cereri matri et Opi Augustae ex uoto suscepto constituta[e] sunt Cretico et Long(o) c[os] Fastes della Valle : Arae Opis et Cereris in uico iugario constitutae sunt. Fastes récents d'Anzio : Feriae Cereri et Opi Aug(ustae)
28.Fastes de Préneste, 17 janvier Pontifices a[ugures XVuiri s.f. VII]uir(i) epulonum uictimas inm[ol]ant N[umini Augusti ad aram q]uam dedicauit Ti. Caesar, Fe[licitat]i, q[uod Ti. Caesar aram] Aug. patri dedicauit. Fe[riae ex s.c. q]u[od eo die Ti. Caesar aram diui] Aug. patri dedicauit.29.Fastes de Préneste, 16 janvier : Concordiae Au[gustae aedis dedicat]a estP. Dolabella, C. Silano co[s.] Ti. Caesar ex Pa[nnonia reuersus dedic]auit. Fastes de Veroli Fer(iae) [e]x s.c. quod eo die aedis C[o]ncordiae in Foro dedic(ata) est.30.Fastes de Préneste, 8 janvier 13 : Signum Iustitiae Augus[tae dedicatum Planco] et Silio cos. cf. Ovide,Ex Ponto3, 623626 : Principe nec nostro deus est moderatior ullus :  Iustitiauires temperat ille suas. Nuper eam Caesar facto de marmore templo,  iampridemposuit mentis in aede sua.
3
e J. Scheid – 2006/2007 – 2cours
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents