Tintta Jaakko - Kuvaelma kansan elämästä
75 pages
Finnish

Tintta Jaakko - Kuvaelma kansan elämästä

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
75 pages
Finnish
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

The Project Gutenberg EBook of Tintta Jaakko, by Pietari PäivärintaThis eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it,give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online atwww.gutenberg.orgTitle: Tintta Jaakko Kuvaelma kansan elämästäAuthor: Pietari PäivärintaRelease Date: March 20, 2006 [EBook #18030]Language: Finnish*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK TINTTA JAAKKO ***Produced by Tapio RiikonenTINTTA JAAKKOKuvaelma kansan elämästäKirjoittanutP. PÄIVÄRINTAWerner Söderström, Porvoo, 1895.SISÄLLYS: I. Elämän aamu — kodin kasvatus II. Vieras koti — sen vaikutus III. Nuorukainen — erilaisien kasvatuksien hedelmät IV. Kipeät ajat V. Kovia, voitollisia aikoja VI. Rohkeita päätöksiä — pikku tupa VII. Uusia ponnistuksiaVIII. Kovia kokemuksia IX. Kummia, odottamattomia tapauksia X. Kavaloita pauloja — voitto XI. Palkinto — kummallinen vieras XII. Kasvatuksen arpia — syvä lankeemusXIII. Selkenee — pehmenee XIV. LopputiliI.Elämän aamu — kodin kasvatus.Erään tiheän kylän laidassa Pohjanmaalla, matalan ja tiheän männikkö-metsän keskellä, kivikankaalla, on pieni ja vanhamökki, Tinttala on mökin nimi. Mökki on vanha ja riutunut, sillä siinä ei oltu miesmuistiin tehty minkäänlaista uudistustaeikä korjausta. Lahoneet ja aidastuneet seinät olivat pullistelleet ja lommistelleet sinne ja tänne, ja vesikatolle oli ...

Informations

Publié par
Publié le 08 décembre 2010
Nombre de lectures 91
Langue Finnish

Extrait

The Project GtuneebgrE oBkoo Tif tantaa Jo,kk yb teiP iraviäPtaThärinBookis eof ri  ssu eht eonny aofheywane on ta erna tsoc mlso ton diwhta tions wh restricoY .am uostarevegit, ivecoy  ipyu-es reryao  twae ter thunde it ejorP eht fo smric Lrgbeenut Gctt ht sihooBero kseennc ideluwid etbnre.grog online atwww.gu
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK TINTTA JAAKKO ***
Produced by Tapio Riikonen
Title: Tintta Jaakko Kuvaelma kansan elämästä Author: Pietari Päivärinta Release Date: March 20, 2006 [EBook #18030] Language: Finnish
TINTTA JAAKKO Kuvaelma kansan elämästä
Kirjoittanut P. PÄIVÄRINTA
Werner Söderström, Porvoo, 1895.
SISÄLLYS:  I. Elämän aamu — kodin kasvatus  II. Vieras koti sen vaikutus III. Nuorukainen — erilaisien kasvatuksien hedelmät  IV. Kipeät ajat  V. Kovia, voitollisia aikoja  VI. Rohkeita päätöksiä — pikku tupa VII. Uusia ponnistuksia VIII. Kovia kokemuksia  IX. Kummia, odottamattomia tapauksia  X. Kavaloita pauloja — voitto  XI. Palkinto — kummallinen vieras XII. Kasvatuksen arpia — syvä lankeemus XIII. Selkenee — pehmenee XIV. Lopputili
rEitehää nylänän kdass lainajhoP a ,allaamn latamaeäih tjaikköM .imin nikö mona alttin Ti,s iiliäl,ts utun riua javanh on  ,älivikek nleks-mkösäetmän iknnnaahömkkne iajv a, on pikankaallstdaaia set eeunaL .atsuj teenohlleeiste lomt jao ilnitäupllav tstuin iihttemiy e änlo im utmseistustaeikä korjaknäälniats auuidohtulei-eiala simaot naaäjyvuP .ita, pitja turpeniinr pemäää nikpai ole lltokasi äivik äineiputninneet sellemist aev,ej ätnnj  akka lanujesaap aitlk psiviarär p ,ukromitanop nökkä, rikkinäisiäalipmaes atsaittn oottkavätyötylviääypkrkätas sivasttoa li uuste äetth yaaikivtsisova, mkassa sevo ,runilap tunann oleelstmujaa lo ila unoke nuhmökijin a lumassasaj saraP .ajokikpai-ohtua  je-, joissa olipehkkaneenttaul vaaajoaan jeälpä rleääniyl njytöv ne oliälläi se par äömedllesniik nmpläosulYh. väeäk ,akkatniknimmu niin ov pöydän,ilaksineipnene ,onhualekimist märem llikm taniköerheen pnkinmiheK.lolltueuettul däei hjai it äa,ssalattniT iusa j  aukulenti,al uuntuneita olkiajysyn ;äot etimiaiika siatvarye-aa .ivkrivleuK nt vutivaten odetkkajirap aj aarameamotä n uuuk ln il niikaaJo okpon nkjaänisui kaVkiakm nin mi.i niin haökki oliniäilehiv aj aplkuä insii ol, eniueslatiik ntineierata vololsti pon anik. saidHen nänemiikäsas namme tietää, kunm iainstmeeme,tt nläkyä  htiitimniT ätiekaaJ atti jaoikstta  TinkaisaKjill ä ,is iä,llnäei ssaasluanuup ässäktipppui riiansagasts naesanonikko amiiervtonela lenskemap iir aiekkttömän jsä, läpä nivreseah nataknis ätiekheiv enmaoiovet hkajoa,lo iss äniv ojat silita,öllilä tk ativhannapj ,uluuujoi uo tus mnev tevoioamnak eästi veti. Siihakssnirup rekönioin hdoti maa olt emmaas nukattu mtäet, meomtoie ,ojts ar yyysäjntä tai talonisäisiaaj aasakkil vaariaisai knkke palljonut kvellapnnhaivne e uilan ksaenmmKua.sse naakniap out iunsaasti sai viearti aömkkii,nm luolykt stsisään,es koj in ar niätäpla hlähiikaaipakut nj loir,nvaooan jou je,lles änäpmellavosioli kirkasta nes nupllno ,ojss atoetn ma pjakaaittets ,ä äkennaknep k dälealutenapahen tmyötätä iise itev ,naasaykysrylaelkstoisll äiaonss ahyedarvittaeemäntä tlo ,äpakdhetällyvatai stlaalai tneskutukätseläj ns eja, nsneäiimsut uear aukoutstuksisku oliestat nehapa iutaniaar vasov itinisääsll eatihe ämnnälle tehdyn kuisii nli osiokvuä tiareivatlosok nuo tä..Tkissa mömania tnjonenittou jintuintuos j niinit"na ,ttenniin ehkttoja", mm eimkn ääkisätrys ykysaaas yn,at tkakitulaaat tyäkatosivat nuomasiee.nS net hettin ttint aenojr niityäsaakkaviynyt näkin k, nilunoäpulsiata alätime näv ie naaa  jn ku utas,lovonearsosiätj  aain reijtä akkunsisiänikkir näämleteislkpii stvaavorse ir puleutskut kuiettä se ullunoa alsine atongostelemassa oseij ilap ok irtaerkäa ytynpä eoknotiatmunes vi ettnen,mismä ni neS .neot naisaseukstdiinmai kslöytää k muiden  nmoiaisiu nsaai osiutlltäiili ois nätledhamiotonpohperiiin a, nätn  ,teseitajsia lloain aläelhdlleskotsip nedäklisemmasti toimiamiamlsaasu kslo monääikkan piapum ,,attsut  nika antomimisiastaait llsivutaial ankairavvalu, sat tunattjatnellas nev ouruakss;a mökin ninttalanok-yT ok outsyyr kn,n uivaa aastts äp ääinnemyemosik. Vuuvann kaiin nenimaattnitn kiyistnemei ksknet naaätims nämoemtaisok,jhäa utto ayrsylyjäää, löytämättä kuivlek tul.atsilloa stoi Niesmmini eloenllivkrsi i puoansaa ollesttaislipoahapnetuatsiilo -isimiotstumattohen onnikösiäst imts,am sioiot kinnkmiumilo netim ilO .nen naisianom asisuk rauken nkyiy otausalveai klinaallarr aknoj ,sekseroi sopi jainnitt ulikom noie säklt oinsiliolepkesi ,isättet mahdotoinmitäää kkniiäes nloulaso isilo nikennsis jo, ääytlön nat soaknak niakkumm ei . Seuttuat nme isi ,ännä mt,tautahapnutuav tajp an ,toitsiavaimeännän kä aasavtstneitaii etttää,ät v'eivesiavoraattnit t setislaänttlyäieektää naatrieatan tuossa likaisasseyyr l-yssäjä, säanvatt elää ukkoaanlli vjä oehdine a avoanj i staakknoei känrikassak nyythet sillä rstuunsa,naa ll ayyysk-saah leeoni oläseral niatual naittt.Koäneediston eapjluuiratj t ouankaatraieivmple niköm tävie'tteveää ja juuri si äloul t älyeesnn kiämel'ettmöi vatte ,a oj avraeeanponu sahtuuutä rpääsi juupesiv nuk a netsaren kiinse jä,öntymeamll aävleälu  että talon vanhes iv äkareiallitert linntyöoli nattiojrahnaaittoln neoimmSet.eek aalaalloveku iammallä läpäpin uk ij nileh tsopivis aat hosole  eisnn enavitah easti jayhtä nopolinistoankaenleätsestI.no nähnäat iremmet ehmism iuvitäee ttsna otuutllo  juvkaa naaakiaj ,oun i Tinttalan asuksaet nlemänäl aayyytök msshetäa kuleones aj mrutunnia, etaa se kiall enania uskkök mnavakusi eja anotnatios anesydenäisyhelin vit oukine .aKsiäsliehe elek inavlkaarsiiksi, ä llnäm uuk raav-suknut koskaan mikäniov ätsaksok tukui 'ettei hankasikiehllkiväise oimaan späreta eess naionih  etimmoisen vat. Tuommouesionöyttaj  oonesllran nnviteit ,toamnahiutstanuudeaas in t ile ajukkuan askuinni, jatontti riidat, väliin atppletuj kaiakkaiinn nemajuttlauumolo sla iiutiulivsa tuheeat pk se tajletuuktssäents iistaal kiK .iski,teskuorsaainoa nhempien aäh nloalsp,ij vaaskstuakJa kkolo nav iasneäH .käpujo insa mpie.aT elss aloloniänäh tytynntsyi ehnav naamliaam  aakul,ayjävp-susia j.n.e.Tuommoellat neiaka nisntmovaa stratuetmeimavhnas itl atalaTintkku n pik assesi assuluommuo tjaa ltsioij aaatou naljlivun kmaJuuuoma,ttujamalttmmiots a muka seistuivatjatsimo aj imli saanttau känidhesk iilesäpläle äa viulipn; tisiihei leilomtun aaoJ .oj sy ukttirkuin puhdas rahatlnaasm kaussk iik oatajuhkan eitnit toutna niat hininani, nnaksaaj ivjl .ivm.s. ma,jahupun oilläh ;atium niolliyt pttän näyn eiätäknesenäk tivä mn,t uu mänääitätis nikenäh äts.Vanhempvähemmäne vitäh naasaknasakiapäskkiil as. taatumhää itSirusa nesaksi iojuhetta pa keta jsuksulets ,au uuhtnoeeun pnaleuosk iuaik ,ajk tasoatöllöttäen miyn ttyät ääne,kiinenpuhearvali ht ässiköm nääkniih maaosn vataot aöjörttni ,siutin toimiapahtuviy nisedhm teeklevääiudkavai  panaakkni Jokato, jnittouT p eilanaheää pmesiökilnkrek eelumeskumotla, jolta kertom ,lo iisll äjalavueniaot Hs. oänesku emm ,nommyk
I. Elämän aamu — kodin kasvatus.
llutei ots am uuss,äätiva  jettinghesäis naa iloh nuv näeneet, kkua laskuutr aulnäseäts 
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents