Üzeyir Lokman ÇAYCI : KAZAN KARIŞTIRMAK
2 pages
Turkish

Üzeyir Lokman ÇAYCI : KAZAN KARIŞTIRMAK

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
2 pages
Turkish
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

KAZAN KARIŞTIRMAK Üzeyir Lokman ÇAYCI Ünlü bir bilgisayar firmasının dış kapısında «kazan karıştıracak genç elemanlar aranıyor» ilânı asılı idi. Bine yakın genç başvuruda bulundu.İş yeri müdürü gençleri büyük bir salonda topladı. Onlara«yarın aynı saatte üçer lale ile gelin.

Informations

Publié par
Publié le 30 septembre 2016
Nombre de lectures 23
Langue Turkish

Extrait

KAZAN KARIŞTIRMAK
Üzeyir Lokman ÇAYCI
Ünlü bir bilgisayar firmasının dış kapısında «kazan karıştıracak genç elemanlar aranıyor» ilânı asılı idi. Bine yakın genç başvuruda bulundu. İş yeri müdürü gençleri büyük bir salonda topladı. Onlara «yarın aynı saatte üçer lale ile gelin. Size vereceğimiz para dolu zarfları isimlerinizi de yazarak lalelerle birlikte iş yerimizde bulunan bir kuyuya atacaksınız.» denildi.
Bir gün sonra herbirisi getirdikleri lalelerle salonda yerlerini aldılar. Herbirisine içi para dolu zarflar verildi. Onlar zarflara isimlerini yazarak tek sıra halinde birer birer işaret edilen ve içinde kuyu bulunan kapalı kulubeye girip çıktılar.
«Sonuçlar için yarın aynı saatte gelin» denilerek adaylar serbest bırakıldılar.
Belirtilen gün ve saatte gençler merak içerisinde, salondaki yerlerini aldılar. Şirketin müdürü onlara «Elli elemana ihtiyacımız olduğu halde Ayhan Soran Bey hariç hepiniz kaybettiniz. Bizim için önemli olan, giyim – kuşam, boy – bos değil, yetenek, aklın iyi kullanılması ve kişiliğin iyi geliştirilmesidir. Zarfları içindeki paralara dokunmadan kuyuya atmanız sebebiyle hepinize güven duyuyoruz. Ama… Ayhan Soran Bey hepinizden farklı idi.», dedi. Bu değerlendirmelerinin bir yansımasının da sahneye davet edilen Ayhan Soran Bey tarafından ifade edileceğini belirtti. Ona « Ayhan Soran olarak diğer adaylardan farklı bir yol izlediniz. Bunun sebebini sizden öğrenebilir miyiz?» diye bir soru yöneltti.
Ayhan Soran: «Efendim son günlerde toplumumuz içinde sürüleşme tabirini çok sık duyar hale geldik. Ben şahsım olarak toplumumuzun bu gibi aşağılayıcı tabirlerle ifade edilmesinden çok üzüntü duyuyorum. Kişisel birikimlerimizin yeterli olmaması sebebiyle de tepki göstermiyor ve kendimizi savunma yönünden aciz kalıyoruz. Önce ünlü bir bilgisayar firmasının kazan karıştırıcı arayamayacağını düşündüm. Böyle bir ihtiyaç olsa bile, bilhassa sizin gibi program üreticisi bir firma tarafından içinde bulunduğumuz makineleşme çağında teknoloji kullanılarak kolayca yaptırılacağını biliyorum. üç lâle ile gelmemizi istemenizin de seviye tespiti bakımından bir test olduğunu düşünüyorum. Yaklaşık size başvuru yapan bin genç arkadaşımızın lâlelere verecekleri paralarla bir çok kişinin ihtiyaçlarının giderilebileceği inancını taşıyorum. Ülkemizde işsizlerin ve yoksulların çokluğunu da gözönünde bulundurursak, lâle devriyle bizim amaçlarımıza ulaşmaktan uzaklaştığımızı düşünüyorum. Bence daha gerçekçi olarak ifade etmek gerekirse, bu yönde oluşturulan sektörün bizim sorunlarımıza çare olmadıklarını kâlben hissediyorum. Üçüncü konu ise sizin verdiğiniz para dolu zarfları kuyuya attırma isteğinizi de bir hafıza analizi olarak kabul ediyorum. Kaldı ki sizin kuruluş veya varlık sebebiniz, ayakta kalmak, bizleri meslek ve iş sahibi yapmak gibi gayeler içeriyor. Paralarınızı kuyuya attırmak gibi bir düşüncenizin olamayacağını düşünüyorum. Bu sebeple ben verdiğiniz para dolu bu zarfı bahsettiğiniz kuyuya atmadım. Şimdi de bana bunları düşündürme, kendi kimliğimi hatırlama imkânı verdiğiniz için teşekkür ediyor ve şu an size onu iade ediyorum. Zaten gerek sizin amacınız para kazanmak, gerekse benim amacım size para kazandırmak olduğuna göre, benim bu tavrım sizin gayelerinizle örtüşüyor.» açıklamasını yaptı.
İş yeri müdürü, açıklamalarından sonra Ayhan Soran Bey’e teşekkür etti. Oradaki gençlere de başarılar dileyerek, onlara hayatın gerçeklerini farketmelerini tavsiye etti.
Paris, 22 Ağustos 2016
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents