Elämän hawainnoita VI: Rakkauden suurin uhri; Sortunut; Olkkos=Kaisa
34 pages
Finnish

Elämän hawainnoita VI: Rakkauden suurin uhri; Sortunut; Olkkos=Kaisa

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
34 pages
Finnish
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

The Project Gutenberg EBook of Elämän hawainnoita VI: Rakkauden suurin uhri; Sortunut; Olkkos=Kaisa, by PietariPäivärintaThis eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it,give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online atwww.gutenberg.netTitle: Elämän hawainnoita VI: Rakkauden suurin uhri; Sortunut; Olkkos=KaisaAuthor: Pietari PäivärintaRelease Date: February 3, 2005 [EBook #14894]Language: Finnish*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK ELÄMÄN HAWAINNOITA VI ***Produced by Tapio RiikonenELÄMÄN HAWAINNOITA VI: Rakkauden suurin uhri; Sortunut; Olkkos=KaisaKirj.P. PäivärintaWSOY, Porvoo, 1897.RAKKAUDEN SUURIN UHRI.Kun kertomusteni aineet owat useinkin niin ala=arwoisia kuin ne owat, saan minä yhdeltä ja toiselta kuulla mitäkummallisimpia kysymyksiä niiden tosiperäisyydestä. Ei ole pitkä aika siitä, kun eräs iso herra kysyi minulta: "Onkoniissä teidän kertomuksissanne mitään perää?""On; kuinkas muutoin? perähän niissä on", sanoin hänelle hämmästyksissäni."Ei täällä tiedetä mitään semmoisista", sanoi hän ja kääntyi pois.Niin herra. Mutta tuo lyhyt keskustelu teki minuun niin kummallisen waikutuksen. Mitäpä siitä tosiaankaan korkeatherrat tietäwätkään, mitä mataloissa majoissa saadaan kokea ja kärsiä. Milloin owat kerrankaan kurkistaneetköyhän mökkiin, waikka tilaisuutta siihen löytyisi kaikkialla niin runsaasti? Milloin owat ...

Informations

Publié par
Publié le 08 décembre 2010
Nombre de lectures 54
Langue Finnish

Extrait

The Project GtuneebgrE oBkoo Elf änämaw hnnaiatio:IV kaR duakuurien sri; n uhnutuoStrkkso ;lO, saai=Ktaie PbyräviäPirsihTatni sof rhte oBkoi  anyone e use of ta c onwynaerehthwilm at osd anciitsertonr so ter. soevwhatons ,ti ypoc yam uoYr  oayawt  ivegi ehtmretfo seht -ure iseunt r degrL cineesi cnul Project Gutenbeo ro koota enilnthwid deeBs hi ttgutewww.g.nenberusomniten Kurtke ,aswotani änam sia rwoi ne kuinin niknia=ala nit eein ase uatowysymskäin iied nummallisimpia ky atlluukm alkätideyhä lt tjaseoira k her isoeräsuk nät ,s iiiaakä tkpie oli  Eä.tsedyysiärepisot perää?"e mitäänsksiasnnk reotumteä änidonnkssiiatluO" :iysynim i täi."Essänyksim tiedätt eilääla"stsioimmsen ääk aj näh ionas ,nkas muu"On; kuiäräh ninotni ?epsa, innosäisn" omäh tsämnäh elleukmmii nes nlailutukwaik Mitsen.tiis äpäaaisot äkon aankerthearkäätniyp io.siNni herra. Mutta tuyl o tyhkseketsu tlui eknumi nunkruk naaknarrek atown oillMi. iäakt awkini ,köikän mköyhneetistalatassioim ,m ätätäwänkät raettij  aäksrnak koaesa saadaa majoisnskaanmmokrrkeaniktut taila teentulloin tunteet lemäes nimllää ,lön yiyt ksikkaiialituuss atehiiasti? Milloin owaill ainnir nuasä ssikkaislldeyy nämwratneikäle siaan, nonnistukio?nY elii nimlljalo iänidhe, säpaj naajurus ,na sisidänn heemaatsnähiimts äläilsnaule atäwä eh utpuettetaonlä ets aipätne .iStten mieheksi tultreiw teesnakanaao  jlealdeuuenpi nmyteetminääpörat hä owswane kaimnnlaelsnnat iokelle kaakin kaiehnanapmaarew anyeyswin ssoi pa,esruss aatiwolsistä  heiikin monäätteiwasnakia nwänekeii ljaä määköä. Minä ensuiiu nojatniu ennn hanlleiike nkääsill ;ato esaw n tuoistäiwaan taj  asiatmisiäksren sdäiekstouu phtäwiE .t siis eiedetä mtäällä ton ae" iknaa nasnumipin .a"s Joiommtsisääties narsillawti oömäsämtttlät iäwätsittoirjkin ii na,jiliajrik neniannäs roat,as liälnkaan tahdo ketäieh  nädthetnäwänh o hanlleiinäkraeptat is,aleilja ksä, i owaikkiätipie etiuk is wtaut mi!wo, oi naawely summelostei sa,täisin aäsk reorliält sämmästi wtaan enia nawut=ewrutnaaaturseastaikksu tis aynimunak asi.*isekhetknne siaisin oillunn etohjutt ,nenelykatsottujen histroai,as liälk lyman häläaia lmaiisiosianlouh atsitääen p tul. Eiämäk eätreotnäk ntsyn deii nnäyys tullo no syyhään wmetsawa euraäts s ii sajusutnun asrkhun eeontneiesio ,attnuta kansasattomastO ast limysiee.nneil ,alh iak eePot nutaalmaanhjnao naakktsu nam * * * *kerrKen köm=äjekhiT.a äea  jältä tläweurw raisll aisleäluomannut teittenietsutpren nmmio mökettukenna ras apakkiaw ,sakiuo tanwan kione 
WSOY, Porvoo, 1897.
ELÄMÄN HAWAINNOITA VI: Rakkauden suurin uhri; Sortunut; Olkkos=Kaisa Kirj. P. Päivärinta
.ik
Produced by Tapio Riikonen
Title: Elämän hawainnoita VI: Rakkauden suurin uhri; Sortunut; Olkkos=Kaisa Author: Pietari Päivärinta Release Date: February 3, 2005 [EBook #14894] Language: Finnish
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK ELÄMÄN HAWAINNOITA VI ***
RAKKAUDEN SUURIN UHRI.
on pta, nyt yrkiaa nasmaa usmoaamisu asaala stse aawatnesutukiawiesi niin rakas,m eiulsi aajk dooantsi, ä llhaonmo ntokao ,il am
Saatuansa jollain wälipuheella haltuunsa jonkun palasen tuota kiwetöntä ja metsätöntä ketoa, jota Pohjanmaalla niin runsaasti löytyy, kerääwät he siitä säännöllisiä turpeita, joista he sitten jonkunlaisen sawiseoksen kanssa latowat huoneen, ja pian on asunto walmis. Haltuunsa saadun maan muokkaawat he sitten wiljamaaksi, ja niin tulee heistä aiwan wähässä ajassa sanan täydessä merkityksessä "oman turpeen mies". Usein näkee noiden turwe=mökkien wanhuutensa tähden kallistelleen ja wäyristelleen sinne tänne, ja outo matkustaja pitää niitä suurimpina wiheliäisyyden, siiwottomuuden, siweettömyyden ja ehkäpä ryöwärienkin pesinä; niinpä minään, ennenkun tulin tutustumaan sekä töllien sisäpuolen että itse asukasten kanssa. Tutustumisessani tulin huomaamaan, että useassa niissä wallitsi hywä siiwo ja puhtaus. Eipä ollut mikään harwinainen asia, että turwe=seinät oliwat sisäpuolelta rapatut sileiksi ja siwellyt walkeiksi kuin posliini. Usean lattialla oli siistit, puhtaat matot ja akkunalaudoilla kukkaruukut täynnä mitä ihanimmasti rehoittawia kasweja ja kukkia. Huomasinpa silloin senkin, etteiwät nuot turwe=tupien asukkaat olleetkaan mitään maanalaisia konnia ja ihmiskunnan hylkyjä, waan oikeita, sydämellä ja sielulla warustettuja ihmisiä, jotka woiwat tuntea, iloita, surra ja kärsiä, aiwan niinkuin mitkäkin howien rikkaat asukkaat. Isoja rikkauksia ei heillä tosin löytynyt, mutta tyytywäisyyttä oli heillä paljon runsaammassa määrässä kuin monien onnellisemmalta näyttäwäin seassa. Minä olin usein heidän kanssaan tekemisissä ja keksin heidät niin rehellisiksikin, että olisin woinut heidän haltuunsa uskoa waikka kuinka kalliin ja tärkeän asian. Kaikenhaaran kautta tuliwat nuot matalain majain asukkaat niin tutuiksi, että talwipakkasilla ja pyryillä siwu matkustellessani, näytti niiden akkunoista loimottawa walkeakin puhteilla niin ystäwällisesti liekehtiwän ja ikäänkuin wilkuttaen kutsuwan minua huoneeseen. En joutanut joka kerralla käydä heitä terwehtimässä ja melkeinpä kadehdin ohi kulkiessani noita onnellisia, jotka pahallakin ilmalla saiwat rauhassa istua kotilieden ääressä. Semmoinen turwe=tuwan asukas oli Kristo Honkanenkin. Mitä muutoin oli sitten tuo Kristo Honkanen? Ihminen, tawallinen ihminen waan—köyhä mies, ei parempi eikä pahempi, ja kuitenkin on hänestäkin jotain kerrottawaa. Hän oli syntynyt köyhistä wanhemmista ja siis köyhä jo syntyissäänkin. Aikaisin korjasi kuolema molemmat hänen wanhempansa ja pikku Kristo jäi turwattomana awaraan maailmaan, niinkuin linnun poika, jolta emä on kuoliaaksi ammuttu. Pahaisena paitaressuna oli hän jo pakotettu armoleiwällä henkeänsä elättämään. Tuo oli hänelle kowin raskasta ja waikeata tehtäwää ja usein itki hän kowaa kohtaloansa niin, että oli wedeksi rauweta: niin aikaisin oli hänellä jo itsearwonsa tunto. Ei hän ollut täyttänyt wielä kymmentäkään ikäwuottansa, kun hän jo kaikenlaisilla toimilla ja palweluksilla koki ansaita leipänsä. Ollen siiwo, nöyrä ja työteliäs, tuli hän aiwan pian jokapaikkaan halutuksi palkolliseksi, ja sillä tawalla hankki hän itselleen nopeasti sen yhteiskunnallisen aseman, mikä sillä asteella olewalla ihmisellä on saatawissa. Niin waurastui Kristo wuosi wuodelta mieheksi ja teki työtä wäsymättä niinkuin kone. Mutta ihmisen ei ole yksinänsä hywä olla, niinpä ei Kristommekaan ollut. Kuitenkaan ei hän tuota luonnon suurta kutsumusta noudattanut, ennenkun alun neljännelläkymmenennellä ikäwuodellansa. Silloin nai hän erään kauniin ja siweän piikatytön—kuinkas muutoin: "ihmiset ihmisiä, piiat rengit toisiansa", niinhän on maailman tapa. Kohta naimisensa jälkeen rupesiwat he perustamaan turwemökkiä erään talon takamaalle. Suurena apuna siihen oli heidän palkkasäästönsä, sillä tarwitaanpa siihenkin aineellisia waroja, waikkei talo tule sen loistawampi. Säästöllään saiwat he wielä yhtä ja toista talonkalua, muiden muassa pari lehmääkin, joille myös turpeista rakennettiin nawetta. Mökkinsä ympärystän muokkasiwat he pelloksi ja ennen pitkää lainehti tuo ennen hyödytön paikka raskastähkäisessä wiljassa. Siistejä ja työteliäitä kun oliwat, laittoiwat he turwe=tupaansa oikein kamarinkin tuwan perälle. Seinät rapattiin ja maalattiin, lattialle laitettiin matot ja akkunoilla törötti kaswiruukut loistawine kasweineen; olisipa siinä saattanut waikka kuwernööri yötä wiettää. Kamarin perä=akkuna oli etelään päin, sen alle laitettiin siewä, pieni yrttitarha ja sen suojaksi istutettiin tuomi= ja pihlaja=pensaita. Hywällä hoidolla kaswoiwat istutetut pehkot pian isoiksi puiksi. Ja niiden warjokkaaseen siimekseen sai turwepenkki sijansa. Toisiansa rakastiwat he totisella rakkaudella. Waimon mielestä ei ollut koko maailmassa hänen Kristonsa wertaa, waikkei hänellä ollut tarjota sen loistawampaa suojaa. Kauneutensa ja siweytensä tähden olikin hänellä ollut monenlaisia naimatarjouksia, mutta mikään muu ei ollut hänelle kelwannut. Kristo taasen rakasti ja helli waimoansa kaikella oikean awiomiehen rakkaudella, kaikissa he auttiwat toisiansa ja kantoiwat toinen toisensa kuormaa. Kristo oli paikkakunnan etewin kirwesmies. Ei sitä rakennusta rakennettu eitä sitä salwosta salwettu, jossa ei hän olisi ollut pälkkimässä, weistämässä ja paikoilleen asettamassa noita kaukaa saloilta tuotuja, noreita ja paksuja honkaisia hirsiä. Sentähden käännettiin hänen nimensä kylänkesken edestakaisin ja häntä sanottiin waan: "Honka=Kristoksi". Kun hän oli noin työteliäs, ja piti maankipeneensä hywässä woimassa ja kaswukunnossa, ei heillä ollut mitään syytä moittia toimeentuloansa. Aina kun Kristo tuli kotiin työstään kesähelteillä, oli hänellä wirwoittawa siimes palawaansa jähdyttääksensä tuossa turwe=penkillä, tuomi= ja pihlaja=pehkojen juurella. Siinä oli hänen lempipaikkansa ja siihen hän nakkausi pitkälleen, lewäyttämään wäsyneitä raajojansa, lukemaan jotain hyödyllistä kirjaa tahi katselemaan, kuinka hänen ketterä waimonsa ruokkoi, kasteli ja hoiteli heidän pienen puutarhansa kasweja. Siihen toi waimonsa hänelle wirwoittawaa ja raitista juomaa, kostukkeeksi hänen wäsystä ja helteestä pakahtuwalle kielellensä, ja siinä pyyhki hän waluwan hien miehensä kowasta työstä palawoiwasta otsasta. "Minun elämäni on semmoinen autuus, semmoista lempeä ja suloa täynnä, etten waihtaisi sitä koko maailman loistoon ja rikkauteen", huudahti Kristo eräänä semmoisena hetkenä. "Se on sinun s si Kristoni että se niin on" sanoi waimo a tarttui miestänsä kaulaan.
Useita wuosia kului, eikä perillisestä ollut mitään tietoa. Wihdoin kuitenkin näkyi heidän toiwonsa tulewan täytetyksi. Kaksinkertaisesti rakasti Kristo nyt waimoansa ja helli, hoiteli ja waali häntä niinkuin silmäteräänsä; usein puheliwat he keskenänsä tulewasta onnestansa. Mutta "ihminen päättää, Jumala säätää". Waimon synnyttämisen hetki lähestyi. Hän lahjoitti Kristollensa kauniin ja terween tytön, mutta itse hän meni pois—meni sinne, josta ei yksikään ole wielä koskaan palanut—meni maan mustiin multiin. Tuo kallis ja suuri=arwoinen lahja wei häneltä itseltään hengen. Tuo kowan=onnen kohtaus teki Kristoon sywän waikutuksen. Moneen wuorokauteen ei hän ottanut suuhunsa kuiwaa ei märkää, eikä woinut ryhtyä mihinkään työhön ja toimintaan. Hän itki waan niin paljon, että luuli hänen wedeksi raukeewan, ja wäänteli käsiään epätoiwossaan. Hänen hellä ja tunnokas sydämensä ei saanut mistään lohdutusta ja peljättiinpä hänen menettäwän siihen henkensä tahi ainakin järkensä. Hän koetti wiettää raskaita hetkiänsä kaswitarhansa turwe=penkilläkin, mutta hänen surunsa kiihtyi waan siellä. Poissa oli nyt lempeä, hento olento, joka niin monta hauskaa hetkeä oli hänelle tuottanut. Poissa oliwat ne toimeliaat kädet, jotka oliwat niin nopeat ja osaawat kaikki asiat säntillensä tekemään ja laittamaan. Surkastunut oli kaswitarha, kun sitä hoitelewa henki oli paennut. Riutuneet oliwat kaikki taloudelliset toimetkin, kun niitä hoitawa käsi oli kylmennyt, ja riutunutpa oli kaikkien noiden tuntijakin tuossa—tuo wahwa mies, jonka surulla ei ollut rajoja. "Woi, woi! Hän oli liian puhdas, liian hywä minulle, taiwas ei suonut hänen minun kansani olla", waikeroitsi hän waan, kun häntä koetettiin lohduttaa. Wihdoin tyyntyi hän kuitenkin sen werran, että woi kuunnella järkewiä neuwoja. "Eihän kuollut suremallakaan takaisin tule; turhaa on siis surra itsensä kuoliaaksi. Sinulle on annettu toisia elämän welwollisuuksia, joiden tähden sinun elämäsi on kowin tarpeellinen. Muista tosi, että waimosi lahjoitti sinulle lähteissään lapsen; joka tarwitsee paljon sinun apuasi", puheli eräs ystäwä Kristolle, ja se rupesi waikuttamaan. "Niin, niin, totta puhut. Minulla on lapsi, jonka eduksi olen welkapää kaiken elämäni uhraamaan", sanoi Kristo, ikäänkuin unesta hawahtuen. Nyt toipui hän niin paljon, että woi ruweta lasta kasteelle toimittamaan. Kaarinaksi tahtoi hän lapsensa ristittäwän, kaimaksi ja muistoksi poismenneelle äidillensä. Wireästi ryhtyi hän nyt uudestansa työhön, mutta entistä iloisuuttansa ja hilpeyttänsä ei hän koskaan enään saanut. Mykkänä kuin hauta wyörytteli, nosteli, pälkki ja weisteli hän päiwäkaudet hirsiä, sanomatta luotuista sanaa, kun waan ei häneltä jotakin kysytty; silloinkin oli hänen wastauksensa waan lyhyt ja asiallinen. Lapselleen ja pienelle taloudelleen laitti hän niin hywän hoitajan kuin suinkin woi ja itse käwi hän usein katsomassa pienokaistansa ja silloin ainoastaan sai hän hetkiseksi liewitystä raskaalle murheelleen. Niin ponnistellen eleli hän eteenpäin, siihen asti kun pieni Kaarina kaswoi jalanjuoksewaksi. Silloin lieweni Kristonkin murhe, sillä hän sai niin sanomattoman paljon lohdutusta ja huwitusta lapsestaan. Pikku Kaarina oli ketterä ja kaunis lapsi, ja isästään ei hän ollut wieraantunut, kun hän hoiteli ja waali lasta niin usein kuin aika ja tila sen salli. Lapsi kiipeili silloin isänsä syliin, siljoitteli hänen päätänsä ja poskiansa ja kiersi pienet kätösensä hänen kaulaansa. Silloin wetäysi wäkisinkin murheen rasittaman isän suu nauruun, ja silloin selweni hänelle selwenemistään, mikä kallis ja suuriarwoinen tehtäwä hänellä kuitenkin wielä oli, ja kaksinkertaisella innolla pyhitti hän elämänsä lapsensa kaswatukseen. Pikku Kaarina kaswoi ja waurastui siihen määrään, että hän woi ruweta pientä taloutta hoitamaan. Yhä enemmän mielistyi isä tyttöön, sillä olipa hän äitinsä oikea kuwa sekä näöltään että mielensä laadulta. Se wahwisti ja rohkaisi Kristoa, sillä nyt tunsi hän lapsessaan löytäneensä toisen rakkautensa esineen. Hän koetti jo aikaisin istuttaa häneen Jumalan pelkoa, ja tuolla tuomi= ja pihlaja=pehkojen siimeksessä, turwe=penkillä, puheli hän usein lapselle äitinsä hyweistä ja hurskaudesta. Pikku Kaarina kuunteli niitä hiewahtamatta, ja eräänä kertana huudahti hän: "Woi kun minulla on ollut hywä äiti, minä tahdon tulla hänen kaltaisekseen". Niin meniwät asiat eteenpäin. Isä teki työtä ja pikku Kaarina hoiti taloutta; olipa isä saanut takaisin melkein kaiken entisen iloisuutensa. Kaswitarha rupesi taasen hedelmöimään, sillä pikku Kaarina hoiteli sitäkin kuten äitinsä ennen. Isä ansaitsi työllään hywät palkat, ja heidän elämänsä ja warallisuutensa waurastui päiwä päiwältä; kaikki näytti taasen käywän hywin. Mutta "Jumalass' on juoksun määrä, waan ei miehen ripeydessä", sanoo sananlasku, ja niinpä tässäkin saatiin nähdä. Eräässä talossa oli iso putinki salwettawana ja Kristo oli siellä parhaana miehenä, kuten tawallista. Rakennus oli jo kohonnut räystimiin saakka ja suuria hirsiä wedettiin päälle. Samassa katkesi eräs telinepiitta, wedettäwä hirsi pyörähti ympäri ja löi tywellänsä Kristoa rintaan, ja yhtenä hirren kanssa putosi hän alas hirsikokoon. Kaikki salwumiehet päästiwät hätähuudon ja riensiwät auttamaan wahingon saanutta. Tunnottomana makasi Kristo hirsiläjässä, ja kun häntä ruwettiin ylös nostamaan, huomattiin jalan olewan reidestä poikki. Hän kannettiin huoneeseen ja siellä riisuttiin hän, sitten kun oli ensin toipunut tunnottomuudestansa. Silloin huomattiin hänen jalkansa olewan katkeimen paikasta aiwan sämänä. Liha oli murskana ja pirstaantuneet luun päät törröttiwät sieltä täältä esiin. Lääkärit sairashuoneessa, johon hän wietiin, huomasiwat heti ettei jalasta kalua tule, waan että se on leikattawa kokonaan pois. He ryhtyiwät heti työhön ja pian makasi Kristo jalatonna sairaswuoteella. Hän sai kowan haawakuumeen leikkuun ja muun ruhjoontumisensa wuoksi. Monta wiikkoa makasi hän elämän ja kuoleman wälillä; hän houraili ja hourauksensa esineenä oli aina waan pikku Kaarina. "Woi, woi! Missä pikku Kaarina on, eihän waan hänelle mitään pahaa tapahdu? Täällä on niin paha ja waarallinen— woi, woi, Kaarina, tule tänne, että isä saa sinua auttaa", huuteli hän ehtimiseen ja haparoitsi ympärilleen.
etelämnät suiknane ja hoitelemaaietn,"ätnas t iotöytWo."rai s karune nusteoto nnennemuut woi, enallo tunt ennät taatemulitewli, en sinä ran tähdtej uoutätnn eloi syä.ist?nuky" t inädieuuK"autli poyyhkja pttö nep h näkiäesih alts otaalawttolreH akniuK".naatä käkitoow k sinumot ,suttumlä aa meistä murheenruok ,ykllJämulalaalam s mtäei m ätte ,äaj ätiet suunnutnnetri oip alomehoadnok  äsip ajiore ist, n"ikwakaalaaakso iykllktuu.nT"kowaan iurskahtieim tynnem tyn n osisä Ii!enpslaatj otsiää n enea olnulli mis, e ,sakar uttojhuranlkja, ttnemesaeesnuwtorese aiwennetä,  tuonkunttumaK aniraie aäh lnytehät n nekasa iähwneiäls airashuoneessa, manerapai tyänkäm nauaK .niäp nawenn sel oli hänj  asoatuoirtyh ri Konstkietli orum ;soruuk neem lohdutt pitää",ni.aeSh le iaKrantisan ealkaen jssäätheijula nupi saa stlätoisKriennem iioja ätssinään. MuistoksniK aairanll ekyuhpptooisk utiothsarenouatseol ;s ialusoii netttrjoitokiKrisoin lloj ,äwiäp es ittoi kindoih Wa.uwtoeesn nasrisatkälliseen ja piaksusiolttäjt ään kii woytänsä ini ,nuikakpusn äollasi j woiettä allo allawat ni. enleälisa unapatm iueduHlomitata ja wankiellos,atstip tioriskuai wlowastkäjaä in kn nirastatkeekäm ititeätnä ,iiltuu ln nehän p nehiis naakkianääntywän. Siität ionntuutaa,nursipeän het htoi timiamati naäest hkaikwa, saanstal tunetnut äkiei. Yipasi kaaastahtrinnitä änät  inaänsä Kliriaah ääetio ätöwiäpänen wuot pois hl häetynäs ,ieäktsamo ajuuroun a mtaesisa stkaattaaknäm uK nll.eaan,destsi h läklluto tuh ilnenän häripee lli olnaash uoirsoas , isänsä parhaaltariare shadus itnataTä."näääer kn ii nok ?sIääistaa", huwin poltmuk aj öttyt ionyln eeotwui tuaranisaairnoK ss ä, saisä"kas , rakääätkri uinoisk tawdhiw nioriasteensa wierestäwhaniogsskaaa;nl u kkpi, a,inarKas ässim telo änihoitaan en hamisel".nälew iooW,ikseni läminunluo nätnn ehaomssaanehähan likeä nslamune ano iJ oki tysanoä", s isarakän , nimo elneaninarKaa omn ädieT""?tynättehk muamllsiseitj eli eteensä niinämli,äsnrit tsikSai.asirwa a ssiaairamK  ,awaninsinätko un o minot oknO"elO ?atti nosaa n:eiimwiulno,an paessn aa olla l sai ainkar atsassamaj a oa,aahjwoeussmaen n iäh iloujruoka n, juudettomnäh ätte ,tunattaansaail tenihsi ja tuo kahdenpuspner kaakduleali ekidhe eänmälänilor neakkat suaariku Kolesnapu aähamssP kitn.äai ksäänlaa llkekar naatäsi itsa kjaitehas ki wo neiuluk iytsouwläheni sessa ja ,aj loolti äiaakksseoiilinniä nsm iskaksuah aj iassa majassaataliranK aakiuknaP. anispal anek ajwaassaes, anttmu aukate enmmnäh än lähestyi kehiöttyt nitewur äjnosan aakaaianmaisskhiimuain.iK i pis olKaarkku am ajnoimouh niekkai kytäntträhesn alealenduk uan joi hää oljässluoki nuR .iippiodmutuosi ksn häuainmiam ,isätk säloppuattymisenksnyaa woirktai niraaK ailo alla antä onMuttaa. äjm kiekisllti ätäiilo i jjalea  nioh ojlenän ellintäydeltä silliaml aatjrso iysa niaain joklan,dotoll ääkäwnii n uo tn,nemitaitajuupnokirajaarisänsä h wanhan  naji olioatimenks ypyi sptuä,ertiminiättnirn ,öutapwr=elaionap en m hännsä ielelyh tasinäh isäktoothd etui;stmaunroet nlito ,ekmut, leikit ja kh itnenätok tniioaula.nsai Ki kkuttntl aouk iut sijansa Kowaan. owuen atllo ie a ma,ppauuu mtautjureut aasllmikuut; täytyi waanna no.ellsirKe otn sewakokon alhttyöhaan wierään  tne tynneyn iykt nuoi wkulktiaam ineip äkie ,nöksiä jokäytyi ketäät;ät ehti älei.ksia Pn losäliemioutneek utoniek ksen nkiittsillis ,niäwetäk äs ku mieli, in oish urepkemenät n ääikkalaeniaisuuj etiriskoiP.akku Kaarina oli siläälsn älatiiuätiin anupa anesie pjaä ssdeeh tllnäötis ääkinllän jsi häpräsä nj itis autuosasia iterkiäsewnotinukois.aetsiäip itkää tu Ennen p,naatte oH ä=akndeuua ssmaamsstitiwakiist ouss aliwat he niin ta;ässieris ätiis aw liaispia sseilowies tuuultak tonjKristeokuuriatrw.Stuola tui utnesnolt näemio ja heidti rahaar nuassaiaaw teha  jsäenseitn aamo tawittoul nikkanan aionneowanehk io nt waliälä heidän tarwinnturaomelpiää nutotlumutaeis et pynäts ,tällipie isuutilauwoas neakwsj  a aaltaatuantaarwolstri.Kn ilo al äwyh tyen nättye tt äähaina kotyi olla  nuk öytnats ,asaa la,tui oltäsisaat,nw uuernos onneeen dann kohäh äpniekleM.anotua ennn otipin ll eähenentew ioiwatolisnkä , minäätim naakallioijhtdekat luolä ajk saawnir uuustuwassaka turwe=taaspaatiN . ,ni lsieaukitmoekte ja tapa seusitähuad,np mänä slesiislltinelielweut iskässirk eeltäwinä, niin eipo ilaw tiaann hä js,kaotän hsäeswaarwisak äeötyäsiyki  einloil skkiap otien nääkisesdell täyrina tajytynhetiitk a.ssun Kunkadeeuleiwil äiis  neha wetänyakunnassw reat ahtnäleelk naip ns ilo nuwät nuaattmätält ,ajawnaenr s niikiniens nii hänedhanasksiotw attiuonaaali oaa Kmömiämttheätäwsnä suoritetuksi.Ke annäärKioniraai"issa,  jäntuoua nnsak ts.iN",oa hilpeää kertan.okuki nosa" a!lluuttieätiwe  hnnsiatso;asnuak m naitään apukeinoa  eätnn,em tuatm tiä in mis, änediskek ietyN".yttettewä, hätämme ti ä,äm heätnot a. heidä aikaansämttmömi näwtlättaäneerpt määmeltawiyäk  asnokla ja ksi,iukadä nipätwitapuseehr letua woeu nänmälutneemiot atsaw.akUokw naehinj a alkoi käydä tynöhökyk meneöttäksmä pi;joalsut m ruur,tj  aehteimiskärsliwaet otuduoj ts teenatkeelämitennn eintehditä aan ä, wälthäh ndesu iitanmalete aenit mial nais .ilo atKun hän salwupaiakll aas iitteääit misen oän kliynyär ,tsepuäh iktaaluuliet si ä aiktynäärätn mä ilo ,niitok anaow kutlltuö tttyotamsk.inil wetotti odot Hän koek atawua,aattum inwo sutein n häuK n
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents