Elämän hawainnoita V: Kirjailija; Mutta elääpä hän wielä sittenkin; Wäärä mammona
36 pages
Finnish

Elämän hawainnoita V: Kirjailija; Mutta elääpä hän wielä sittenkin; Wäärä mammona

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
36 pages
Finnish
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

The Project Gutenberg EBook of Elämän hawainnoita V: Kirjailija; Mutta elääpä hän wielä sittenkin; Wäärä mammona,by Pietari PäivärintaThis eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it,give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online atwww.gutenberg.netTitle: Elämän hawainnoita V: Kirjailija; Mutta elääpä hän wielä sittenkin; Wäärä mammonaAuthor: Pietari PäivärintaRelease Date: February 1, 2005 [EBook #14864]Language: Finnish*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK ELÄMÄN HAWAINNOITA V ***Produced by Tapio RiikonenELÄMÄN HAWAINNOITA V: Kirjailija; Mutta elääpä hän wielä sittenkin;Wäärä mammonaKirj.P. PäivärintaWSOY, Porvoo, 1894.KIRJAILIJA.(A. Kiwen kuolon johdosta kirjoitettu.)Tunsin erään kirjailijan, jonka kanssa minulla oli onni tutustua. Hän oli kyllä saanut kaipaawalle hengellensä kehitystä,mutta onnetar ei ollut hänelle suonut mitään palkallista wirkaa, kukatiesi sentähden, että se tahtoi tehdä hänestä—kirjailijan. Hän totteli noita onnettaren oikkuja ja rupesi työhön, jolla hän aikoi puutosta kärsiwän henkensä suojanhengissä pitää!—Käwin hänen tykönänsä; talwi oli. Hän istui hataran jäätyneen akkunan edessä, pienen pöydän ääressäkirjoitellen, ja jotkut pienet torkkuset polwien päällä suojana, ett'eiwät raajansa kowin olisi kohmettuneet ja kangistuneet!Siinä asemassa wuoti hänen sielunsa riwi riwiltä paperille. ...

Informations

Publié par
Publié le 08 décembre 2010
Nombre de lectures 91
Langue Finnish

Extrait

The Project GtuneebgrE oBkoo Elf änämaw hnnaiatio :V jriKiliaMuttja; ääpäa elw eih nätietäls Wä; innkmmmaä ärP yb,anoP irateiTaih sBeiäävirtnor the uook is fenoyyna o esna fo  nstcoerwhate omts hlaw tia dnionsrictrest no uoY .reveostahw iv,gity op cay m esuu tiredneht ite wa aory e- rjoce tuGetbnre g terms of the Prht htiw kooBe sie nsceLiedudclinneebg.tutegrn.onli or twwwne ais nTnu nikreää.aH näo ilk lyäloli onni tutustunak  assunim allairjjali jn,kaonllutei otar onnett a,äumyttsekihä nsleelnghee llawaapiak tunaas tähden, iesi sen,ak kutaatw riakkaalislltämi pänous  tunnäh elleja jikkuen ottaröh,nt öyepis auroiik aän hlaol jwisräk atsotuup tahtoi tettä se seätkriheädh näHä. ton iljaanij atiennoletton iäH nil . iahsiutn jätaraeen ätyn nanukka ,ässede penenpiään däöynäh neeksn äusjoanhengissä pitäääK! niwenähyt nnäköä;nsal t owio niwok asnajaart wäeit'et, najanueeigtsk na tajuneemett kohlisitukteip j ,noj aitjoleelssreiräklääls ouwlei näpkuset ponet torkn nehän nsnäkötyöym niutäämyäk srratatkerran; keäsll äeku eskäniuo w htienänie siS!t änimesaassatä paperille. Saulsn airiwr wilin se njahuaneeonilia naj niijrikupesi wiä wesi rujkoesamtrnaaa nsaesneuo hli ototte ,onouh niin ssanollellä  siek tada;eils  iutio aniekouj meskn,aaiw ssialän hliäle nnneukniw esi ennättiruwett oj nil nawetnun eeonhu st,kuoiläelöpdym tuik;nän nta h kyläkyieiälk ia ,ojakw atikkoonaapin laknawk nareen nää pjai andäöyä ltsip  topepir tapluwa kuuihent siuum ikkiak aj asenkseo tankaas rtta? kysynette k äaperpmaah oueninkk iuteltsnsleiM .e'sknähinah t kaperiastastum nusn ii iapjolesai ttdäjaa ttdeno iskekip iskenkutuksesmyötäwaio elaw nysädtnnenttutteimeämä nsamo dysnh asnenärastt pan nya häiots,aj nassnek  itäete llripepa ittadouw aakia'tuakotni :äh nieai. Wastaus on masselit assaellooi wt.nuem Sismoes ik räioowajt n kissaatti,rjoii iluul  netsimh sn,häi än hläilawisrikt teeilut, silowaaakkikmm iajs uusimeimsk hyödyksremmaksiesti ellisimhi ikua otTu.säenllatkrto a ,utawisuonpn; ti häoittishm setnäiiäk nwisi ,täwlesämmestikuin tähän anit ,monai stneäs sanom, säenämydnes aj ,j tukio oneta jutä i; etysädmhsih wytnne sonohtus Jo. naniotamaarhat nikmyös ja innamatoeteloiti ,ilnian, iäkikoenärksnyikatäw namelojnaattui tuelmaan swu-aokokuuernek is ikkiaykän äninaaakkir ktäet, s iäokikääk ylttn laeilihän sia k,nasiroeletotamsäesuh pudtasaesisäw tlaukepärsiwät haamut näkyimiei nleskeettääsia;imukwaatnsä alous asnaalapäpdyyy ti,söa  janniis
Title: Elämän hawainnoita V: Kirjailija; Mutta elääpä hän wielä sittenkin; Wäärä mammona Author: Pietari Päivärinta Release Date: February 1, 2005 [EBook #14864] Language: Finnish
KIRJAILIJA. (A. Kiwen kuolon johdosta kirjoitettu.)
äiis  ,än
ELÄMÄN HAWAINNOITA V: Kirjailija; Mutta elääpä hän wielä sittenkin; Wäärä mammona Kirj. P. Päivärinta
WSOY, Porvoo, 1894.
 *** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK ELÄMÄN HAWAINNOITA V ***
Produced by Tapio Riikonen
taa pois palniinuknioj nknnis iuiljair kitnia ijlelouh ä itsesiluoneessansa; siiänh näk saitl ieoi wTu. moomtaisöyt t ät ikehnäh
huoneessa käärei hän itsensä huonoihin waateriepuihin ja heitti itsensä wanhaan sänkyynsä aina silloin kun hänen puutosta kärsiwä ruumiinsa ja wäsynyt henkensä tarwitsiwat lepoa!—Semmoinen oli hänen taistelonsa! Wiimein sai hän ensimäisen teoksensa walmiiksi. Hän tarkasti sen läpi moneen kertaan, ja koetti woimiensa takaa poistaa, mitä siinä oli hänen mielestänsä wäärää. Sitten hän katsoi wielä kerran sen läwitse, ja nyt ei hän enää huomannut mikä siinä olisi wäärää ja poistettawaa; nyt se oli yhtäpitäwä hänen oman henkensä ja tunteittensa kanssa. Kun elämäntarpeet oliwat kirjailijalla niin liki, ajatteli hän: "Jos minä tuolla jotakin saisin!" otti teoksensa mukaansa ja lähti kaupunkiin, jossa toimitettiin useampia sanomalehtiä. Hän meni erään toimittajan luo, jonka hän piti luotettawimpana, ja pyysi hänen olemaan hywän, tarkastamaan hänen teostansa ja antamaan sitten siitä suullisen arwostelun hänelle. Sanomalehden toimittaja otti teoksen hywäntahtoisesti tarkastaaksensa ja lupasi wiikon päästä antaa lauseensa. Woi kuinka pitkä tuo wiikko oli! Kirjailija toiwoi ja pelkäsi: "mitä sanonee tuo arwoisa sanomalehden toimitus? tunteneeko hän kyhäntäni?" Eikä ollut hänellä woimaa yrittää sillä wiikolla mitään, niin koski tuo asia häneen; sillä nyt juuri oli ensimäinen kysymys, tuntewatko ihmiset häntä, tahi oikeammin—itseänsä. Kun wiikko oli kulunut, meni kirjailija taas tuon sanomalehden toimittajan tykö, jolle hän oli sielunsa paljastettuna uskonut, ja astui tykyttäwin sydämin hänen työhuoneesensa. Toimittaja istui kirjoituspöytänsä ääressä, mutta kun hän kuuli owesta tultawan, käänsi hän päänsä tulijaan päin ja sanoi: "wai niin!" ja samassa kohensi hän sangallisia silmälasejaan, sitten sieppasi hän pöydältä neljänneksiin taitetun, ison paperiwihkon, pudisti ja wiipoitti sitä kirjailijaa kohden, ja sanoi: "kyllähän siitä tulisi", waan yhä tarjoili paperiwihkoa kirjailijalle. Tämä tuli ja otti teoksensa pois—sillä sehän se oli—ja huokasi raskaasti. "Ettekö ottaisi tätä sanomalehteenne ja maksaisi minulle wähän?" kysyi hän ujosti. "Minun sanomalehdelläni on enemmän kirjoituksia kuin siihen mahtuukaan, jonka tähden en minä sitä tarwitse, enkä minä maksa kirjoituksista", sanoi toimittaja. Kirjailija kiitti nöyrästi, sanoi hywästin, kumarsi ja lähti murheellisena pois. "Kylläpähän siitä tulisi", sanoi sanomalehden toimittaja, ajatteli hän; "siis siitä ei wielä ole tullut mitään, sen pitäisi wasta tulla! Kummalista! Minun ymmärrykseni mukaan sen olisi pitänyt jo tulla siksi, mitä siitä woi tulla—mutta jos en minä ymmärtäisikään, jos olisinkin tuhmempi muita ihmisiä? Hywinkin niin saattaa olla—mutta sittenkään ei teoksessani ole muuta kuin totuutta", mietti hän itseksensä käwellessään kaupungin katua ja hänen mieleensä johtui koettaa tarjota teosta jollekin kirjankustantajalle. Niin ajatellen ohjasi hän kulkunsa erään kirjainkustantajan asuntoa kohden. Sinne tultuaan esitteli hän asiansa. "Oletteko ennen kirjoittaneet kirjoituksia?" kysyi tämä. "En", wastasi hän ujosti. "Kirjoja, joiden menekkiä ei tiedä, on waappera mennä kustantamaan; sillä jos ne menewät huonosti ulos, niin niistä saa isoja tappioita. Heittäkäähän teoksenne tänne kuukaudeksi, minä kuulustelen sillä aikaa, onko teoksenne painamista ansaitsewa", sanoi kirjainkustantaja. Kirjailija heitti teoksensa koetustuleen, waikka hän olisi tarwinnut hetikin saada maksun siitä, jokapäiwäiseksi toimeentuloksensa; mutta minkäpä hän sille teki. Hän palasi takaisin kurjaan kotiinsa wiettämään puutteellista elämäänsä ja kärsimään. Woi kuinka pitkältä tuntui tuo kokonainen kuukausi odottaa—ja oliko hänen teoksestaan sittenkään tulewa mitään? Ikäwystyen aikaansa ja työttömyyteensä, rupesi hän taas toista uutta teosta kirjoittamaan, sillä suurena lohdutuksena hänellä oli tuo lause: "kyllähän siitä tulisi". "Jos ei silloin wielä tullut, entä jos nyt tulisi", ajatteli nyt kirjailija ja kaksinkertaisella innolla rupesi hän työhön. Hän kirjoitti kuwakirjaa ilman kuwia. Hän kuwasi ihmissydänten salaisuuksia, sydänten sywimmistä loukoista, ja saatti päiwänwaloon, helposti ymmärrettäwiksi ja käsitettäwiksi, mikä siinä ennen oli asunut puolihämärinä tunteina. Hän kuwasi ihmissydänten iloja ja suruja, myötä= ja wastoinkäymisiä, onnea ja onnettomuuksia, rikkautta ja köyhyyttä, ylhäisyyttä ja alhaisuutta. Tutaksensa perinpohjin tuota kalliinta Jumalan luoduista olennoista, merkillisintä, oikullisinta, kummallisinta olentoa— ihmistä,—piti kirjailija häntä edessänsä pienestä lapsesta pitäin, aina wanhuuden ikään asti, käänsi häntä aina toisinpäin, kun niin tarwittiin, paremmin häntä tutaksensa, ja niin hän tuota edessään olewaa taulua käänteli ja katseli kapalosta hautaan asti sekä oppinunna että oppimatoinna, mutta kaikkein suurimpana silmämääränänsä piti hän kumminkin kurkistamisen, niin usein kuin taisi, tuon rikasaineisen taulun sydämeen, mitä siellä liikkui ja asui, ja kun hän waan sai sinne katsoa, silloin hän kuwasi ihmisen himojensa orjana ja niistä wapaana, toisinaan taas himojansa wastaan sotiwana ja niiden wahwana wastustajana ja wihdoin wiimeinkin onnellisena wihollisensa woittajana, monien kowien taistelojen ja waihettelewien onnien perästä. Sanalla sanoen: hän kuwasi totuuden taisteloa pimeyttä wastaan. Mutta tuota pimeyttä, ja sen waltaa ja woimaa ei kirjailija pitänyt minään pikkuwihollisena—niinkuin muutamat sen näkywät pitäwän—waan hän katsoi sen waaralliseksi, wäkewäksi wiholliseksi, jota wastaan täytyy walppaudella sotaa käydä, eikä saa mitään laimiin lyödä, jos mieli hänestä saada woittoa. Noita kuwia pani kirjailija paperille ja oli niin waipunut tahi oli oikeammin sanoen sulaunut tuohon henkiseen työhönsä, että unhotti kaikki ulkonaiset puutoksensa, waiwansa ja kärsimisensä, ja teos kaswoi päiwä päiwältä. Hän ei huomannut sitä murhehtia, kelpaako hänen teoksensa wai ei, tuntewatko ihmiset häntä wai ei. Siinä oli hänelle kylliksi, että hän tunsi ihmissydämet ja siinä hänen elämänsä; hän ei huomannut henkisessä työssään myös sitäkään, että hänen terweytensä oli heikko. Kun kuukausi oli kulunut, meni hän taas kirjainkustantajan tykö. Tämä otti kursailematta teoksen pöydältä käteensä, oikasi sen hänelle ja sanoi: "Se on liian kowa, en minä sitä rupea kustantamaan". Kirjailijan rinta aaltoili raskaasti
nemmat estawrakauknitt ämiyenäp ii Na?odtui lm i tesimhI !niin,nn syntyntoin oleamna"?N tym aali! taksMial wutke äniennohäkim näiailikjr aähajj henknen  oikeäänurusatiom aisilltäeittiei ttie mllseasna .äH nhojasi nyt kulkuaa nieidha,itsiak iakkoi n atatejanäh ätte ,nelletja aö,yk tanajttioimnet=eldhonamn saoiseän tnerä ,äsewonhelaneetasnsomanten seoksnmiiäesh nänee  ottaisi kentiesläil sn;nosae  s ellenähääknähäwsais makitä i sisosall=i ,ajotnoinwa. eninNiaje iisaaw s atsaklaään perustettu jamelth ilo iynyktoitäh nat ;kssatut äthy ,solu ithläa  jsaenkseo tnnenki.Kun hän kioowotnn auknie , enatajliteän hlewäak i auttöymlisiä tuika ! Lilyäl :k"istiäh ntauttutoankaaa soW !awok ökie ,iparantamletteko amss,ao ädk taosteatäy kstääsaä iiw pnokremu;noosi nä enwielitä nas enak äape kneeen monromenun eethy niuk narrees nlasuats new ."Minä oion teokonasik iiajrajilnilän kikooi, a"etknk iuleleniimseet laupaan, lu täwättyaj tanasatajs yöks etausäh i tent ajsapamäTätt otoko. naiut ioimH näa tsoneesen ttajanhuo asnatsoet nenä".tuetnnrapa "liaa:nstmo aaklijion hpaljnka  kuiwin koikli oul ktunuem ,k inajriakin jaheitti tekoessn aisnn.euKja, jatan heii sk iytyytjiliajrin tyiseeäineytywason"n ,miti iota njeeolpun jaliiajrik nawattodon satämätan nä o äimyKll:i" asonjaä ää kiti nsseo näsakittish neoissaan n ja pelehleilestniym rurat aj isiletsaki,elntääilmäil siwr  ,irät ,wilisiwuitä ulta siw ile nähaisa.asnukatnesi eenttsih te ietkoes,nk  Toimittaja ottiloalda aanas iia. Kilaankoil paileik aj =sutiojr minku, etheiriwk riojti eishineuta kuintanut muj ,aot atot ttuupin istäudtuhaentaa.arani, e""Woätp  iisisk tiiäal pinowrapan joim ,aatnlo ne ännomalehteeni ja amsknaik nisti ähäwä mn,tautät tip ä äätjlapp nolä m silin kelkehyätelteuk,as toli onen olt wasitäwittyäiukniin  entisiä sanoja etut tättyee naj oitwalikit oirjkkiair ineiwläw k ri'tie ,tetetumuutiin watn oli,ythet ilo atsunanar ptauo tsaiss witun as :okokteoiksen omiksi ut äaetnätiiäne inwo nutiljaa ijsnätseskw ätte äetuw roimahupua ewrreS niouwnat nsa ttuaästyhämmiE" im ,o äntnatkseoi enispoen, nas naiok riajliija hiljaisesti:a  jensiuuenidnoakkowra itsyteitoli ita auseja lsi , yopetttähiwuo tar prakali olo n!tulatnaenimauseidenampien lN ii nnat eitl.ätuuln aalituir kän näythj näuk an halwatuksi: häajliji akiääkniuhe; lioiseykitngatnirnentlaa asn rasi jati, kaasäkiwsn ääetst hi nesjrik ,äs iotkän entetei seokon:i" onisj  aasnähtäwäkailijan aatennarap aj nataioäoäm tun kinTouäw." eyhutelstä n täitten, snay thää nasan asuustansa. Mitä ikänim ,t ätisnun hät?nyän H tenneasoeskn tyo ilrann "pa", mettunim attukesialäk sNe? sijo, utiwulensa jhänen huasw rähä aakwsnoie h pnolitet;wänähim ne anusuonkalpiin in nuutollnewsio eakiellaa sän hkäei, saakia naakuak tunntaa! Hywä! Ihmis ti äipät äaparuainei, ne, iw e tesäwieut tmennän: li hlähä"Kylts!alailtaet "jaii lone aow kka ätiis nsisilutnntyy irh näk eyoihin eisiin aikegneöytnpmosh aatämi iänämttn ääitk imte"n ,teääri k juuunneät tiakuaK.naaitok ien mjaa ijiljairh ikt nä saaitokn aahdko. enn Hälo iännhtyw iaawa paljon; hän olk ,äitsäajrik nueoatijil ksaenks aälnassopsith irumi. Su kulelingeenyöntaska htaattumhi äätsm ,nät häntäiset eiwte".uKmmt nuetenosutpuytinrskäi j tunowiot aj atpalksta nmoionkur sanaasaswaak aärmp ysäi en mi,nääk ,ajnesti isnoi , saittatoim ntiilaiak"sesarik p=ykuäwsti änassoT"".lo eetteudellisessa muodemtsiyise äpotutwyh äkie atsurraum kä"nswätäysu=ipkkno"  nutniaaulewä ku eiknäänän tiwek äkiulloaaam en,rjkittoi ,urepis äääernespöytänskirjoitus nais,"ouh iot tahtywänn paoineaam ässä assamlin oiutmuuketinpatnaa".M"tuatt oeksenne ei tule tnim na äs an ätiinnial pn jorapaihinaikoiin rempeslitt änie  ,ukjui nnkeai klaolap attamelut=ikla. "Pareirjailijtouued npm inot lk"On oontraa.ajnas k ioniin"!ik lauiden. Niansaelopts ämiie äiwa nssausur stäänh itip nenimelel muiden  harwoinäH näkiwleiell.ähii ailj jsaola ues siorimhinetsh näen;ne  ileälja unen ielimpimrah ällienäh tawyst luol sä,witäw eiälh raewmmtantunsiwat, muttaesiääh t nenstakmmysiärt.wälh Ynääknenek ie akoyö teniswaleuo k:ä" e ttasonts ätä t siiähänkyll noaiilsilues itäsitäpikon  wanop ranasi iapjlan katsotaa", wamia ttmankmi, tä atsialäkniuk ajljona pain o miknhty netjraa ,okas tuoapselii sthyajimätiatttsesi poweensa kaikk,is aaamnas eillaast Nn.stsewai im niuleeto iitti, ja neistawaksee nujalonamelthmiihn häi loauälssiin ;äsnemädyssen elliurheän mish jhne äytiiss iol nähysäwneenoaiwni; säisau l aotwitoiotn aotsen pettynyttä jhaopel j ,aatuaat joaiwuattwooiiwmiaa , äotietsmieh työalkken pknyäimisniawtsioutta nuostään, mäh äuk n ,ätllisinerhjpostki puiee tsynynap niak saluwann kakowiwnegneh täwäle tmmkut wäeit maoi sillä kirjailij aurepiss petiessaasuo takssleuossawur aiimu,assn läa häi mihett nimllioniasihknie pänmänoruä niielappakktoj ,atänen maa oliko hmieetnlullnineotwaä hui saonyw h,ikkiak ,onoiak t hämiseo ihwatkekplie ,aw itn ä tenän hkoatiwas,ie iaw asneskoeusur tieäkh ouelt painaneet, ei llistnioulluyk tmysyeeks tn:siunmyämen nn iisr,in tun häuin li k atseduueenytnysi  ei;ksn oillsiiw naarej naukno suimaaan hättsaj ko aäh nutsn,ijokahäneksensa, kneh nawutuir il oläelän htaoi juk ntt a .uMkeisämisäpit yllensähaur kanutul nti nähnaawwia t na elämäntarpeita,iiätn uikkjokani ekamuä t luoli assaesnetsenäh ;maaissä sa, lmasnäh imät äätöyytakomtteerptan hajutoul najouL is taahwas"Ratee.nei h nästio sak, len kumin  oesnieknut enähio ni: "ei staukseksnimoiaen einniretiojrik s ?eelet kän haias wtaohnäo seh ko a,nj ä runiitemianoilheimätleuk :j akmia älnkneaimin riajlijiaal hälelä asuwaltawirkaatk sile sotmaeiwirknut oppi ja äwättedip assowr aäseri syky, säi mhsisiuhmooiaterättää lkoiwathneela askonuappaän h rena.anun Kja hana ilijouraänh hyäjskjiaaewätiwit p ttään hakkir aaeh ;attua jasitä seuraawleälo lltuw riakenhdku, ein än hawioly ts nöätnela nenähisiamonikaot,jtät wali onoal ;utalp sileurala seansaaisit il soeräämkiaänionukstllsetua aan walmiiksi.kin Hä. siekisllowleknes asneskaellänwersydäsen etkoes ntt ijrioän hyö tä wäkiteaj äiäp !äsntöY a näljäsilusta jmitaatw ät ,uhlo ksin uiinsun kidhamillo,ats aj  saada niin walosikaisj saleekkäikkaa taluie skimiow asndaas ,ta tehsitäänsädess iähk koorti netemma aj iajrajil tyihöyön hähtrykais .eSh eattwai taaski elähytt äyttärääM .näh än hkikoa ttneaio nnn tyhEäk.n" teliajatn", istu nukul iiaokajj kä tunteneen!Näi nääsräkeeniie nmat lmaisaasit mliapnik niotapklä judissettilists nuk ,ahelamonaiaoswua mitauu mymmärsin hänen j kokuaaäl ,teätli oyl k sn;näiiäthyaaw  ikk iloullui luolisnen  iähtte',ie äesklphia  jsiäkäwelniin ilut näh aj
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents