Elämän hawainnoita IX: Sowittaja; Paljon uutta; Keron Heikki
52 pages
Finnish

Elämän hawainnoita IX: Sowittaja; Paljon uutta; Keron Heikki

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
52 pages
Finnish
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

The Project Gutenberg EBook of Elämän hawainnoita IX: Sowittaja; Paljon uutta; Keron Heikki, by Pietari PäivärintaThis eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it,give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online atwww.gutenberg.netTitle: Elämän hawainnoita IX: Sowittaja; Paljon uutta; Keron HeikkiAuthor: Pietari PäivärintaRelease Date: February 10, 2005 [EBook #15009]Language: Finnish*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK ELÄMÄN HAWAINNOITA IX ***Produced by Tapio RiikonenELÄMÄN HAWAINNOITA IX: Sowittaja; Paljon uutta; Keron HeikkiKirj.P. PäivärintaWSOY, Porvoo, 1899.SOWITTAJA.Oli Pohjanlahden rannikkoseutua. Wuosisatojen kuluessa oli meri jättänyt jälkeensä silmän kantamattomia aloja kuiwaamaata. Sywät meren lahdelmat siellä täällä tunkeusiwat sywälle noihin entisiin heittomaihinsa, ikäänkuin suojellaksensaja syleilläksensä wielä noita siitä poisluopuneita maita, joiden ylitse se ennen niin wallattomasti hyrskyen lainehti. Tämäntähden oli seutu täynnä lahdekkeita, salmia, poukamia, niemiä ja saaria. Entiset wuolaat mereen juoksewat wirrat oliwatmerestä kuiwuneella maalla jakaantuneet moneksi pienemmäksi puroksi ja wirraksi, leikellen sen siten moniin osiin japalstoihin. Hitaasti, mutta warmasti juoksi wirta noita itselleen kulkutieksi anastamiaan uomia myöden meri=emon syliin,sillä lakeat oliwat merenpohjasta liettyneet ...

Informations

Publié par
Publié le 08 décembre 2010
Nombre de lectures 47
Langue Finnish

Extrait

The Project GtuneebgrE oBkoo Elf änämaw hnnaiatio:XI woS attiPaljja; uttaon uor n ;eKik ,eHkitaie Pbyvääi PriihTatnir kooBe sehu eso sif rot  anywherf anyonetsocdna ta e on stmoo  nit walh w ahoisnirtcerts may Youver.tsoeti evig,ti ypoc e use- rory wa ao smht frP ecejo uiterndhe ter tsn enilcdudew tit Gutenberg Licea enilnotug.wwwt eisthh r  ookBorg.nenbeetutueW .ainnasokkn jelukusiuotosalOlahden ri Pohjan alaotimukwijo amän  silamatkantj tynättäsneekläli osaesjäi er meksuwitas wyläeliellä täällä tunnerehal mleds tamaaaa.atyw S mätsyleaja sensllakouejnis näuki äka,nshiaiomttei hniisitne nihion n ylitsea, joideti aamtilsouupentäiioi poi n staw äsäleiällinesk lahynnäu täseutmlai ,asieatedkkemni, iaamukpo, nE .airaas aj äin niin w se ennesaith rylaalttmoehin. tiyesklan  ned iloämäThätnalj amlatnnukaaamoneeet pienksi  iskämme iskoruprair wjaei li,ksites tuwloaa temreen juoksewat warrilo ttawieremä stiwkueeuna lleellesti ation artwii ksuo jtiasim a nouimaasaati aniekslkutn kuiisoaj nnom  nii senenitllke sentt aawmrsait ,umin. Hitapalstoihaa metneöimmTät. aj teenutnookokwat at oisatwuosemeres tötamjntäyl sn,iillsilaä döymm ne=irenomenpohjasta liettyektao ilaw temert ma yjakuy imiwiap ,takiwältämmuu,pensa sammaltemsttiyttsuuj  aut Ma.itmanäei hasseuluk naja atiwalet oolleoja weäir he aajilisn nettyätäwäuak ilni ptatauuoirhmateäsasraai ,ojtka kaukaa katsoaa aj nis nihiowinihtueuitnoha iätdhs nenyytnes ihiny noeisi lak toja ulnip iaakllen nekkkona, oep aiasnewranapmloul hinänmp kä,hiäeiotnimllno ,kin illä wälrtenaasästem nedion atalt reuu Sa.ltttawaa kuin niitm uuats liämnäo  ja,ssoieia le oiasnmotta aijowattom puua peia jnot jo awinaaaasSi. anmantiiäslmstem allawsak ääeren selnäinen miiätkäikuuilisn eiune lla kaatmaämmiia nskijnE.iikoie paeillntunhooonäk inmmaje jat läkyt eäih taj tawhaw no ellsini aiaoknitahitylatoja ja talwipänkele.äisnuK sseäolä iaewei häly w eim rethyyhin  noiihinaawotamakuopl niin ,deah lena  jatlmlyk ätsioN .atsin deukasatowii ntiätenteaktal weksiänsä  wiljelylliola elliojaali stwähemea  je,iwjlaw ttiaterohhwamitwakaswelysit pätäjal tneoij nerikaiokkneen sijoittuneet, jtoakn iotl auaekat ktailäy nensow täwätttlisiähäupunä kata tgeilakpuha iliatapolriaaästsme, enneiamyttiin taam takeaet lonne kohmmnääwehun okk i tonatilniuna llthy ksieakkaalliilla warineen.Noneaskiokennej paiw itsäwssyllejläsämttjähya  jsäsäästtmöer n ,emisesultakiwesa,  neikusataakiak aollstmiatawyl kkues nepurtskuesä maassa. Weroitiitteln enlitiyt. Täillen osymaasasnep ,ellienuttsmea  jleilnetuall
Produced by Tapio Riikonen
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK ELÄMÄN HAWAINNOITA IX ***
Title: Elämän hawainnoita IX: Sowittaja; Paljon uutta; Keron Heikki Author: Pietari Päivärinta Release Date: February 10, 2005 [EBook #15009] Language: Finnish
SOWITTAJA.
 ällawat
ELÄMÄN HAWAINNOITA IX: Sowittaja; Paljon uutta; Keron Heikki Kirj. P. Päivärinta
WSOY, Porvoo, 1899.
heissea erhetä pesskleiltlau iutsaan konut ka,nslauum neU .nikalsi ja torppareikisn ioll easmmlaa,nsyr pitkialiltsilm neykkökier
eemp uinkaon jn, iskouw nimeklukäwi en kalakhankluutisT.es nna itaosriwimäse. änkiaW iekwiattlaaa tullut lunta, emint eik iuetkn sitio ,näämekänaki enseat kinlokaestaosnak,ukanhän iko olisni, ladh ,elikömok nnakua ssnkjoaka utun tunlonit to kaswot o lapsentuath nääte  iäntaaskin siinä, mnykyt.laatisi aan,uunkm uu äesk wäotnin  ointa ttäilniepällis timlukin aikoina syöttelss aehk seiäisänkaa aarja;nsip etäwehäw kulätsiuälo eHlina .iaaten lsaaretsäja mioj ,teskuatiateistyri eläelsin seytyn tprapi ml tahi toon mökkitsas nooniknnep e nnhojonnsitäe tna anutllieh aaäiapokej leniswäsn.äieäpetknK iun kuin os jarjuueketnytyw tymikätaulekis psitoelamkais ,ojakw lijelykseen muokateeimtoi stwähyn j nerem ällis ;non aeju mäliättäss alueunek kijoii nyjttnoietailelliial hy äsiet Usea hetumille.eew raissiätt luliky jinitapiiäjam i aktsiot nii on paljo lyhempliäls ti äymtöneal twaah se,tiwia anisiww aniokin kuitki tallkeeieata kuatp m iaN.ääatio aawmälen getukisäenan sp reehniw eittäätetta jauurtapuus iisräk ätsieh nimoä llsi, säen titnäeeöltyik nänneet ttoks puuj taroap nisuwtise. Täten oli taluk  eek outwlatieitse u maninökj  aekneiaesaktilmenn sakki, poi .neskoru nenneMer manseekhdlaennlahtiatwiä mereäk nakrakeeep tiäl wllte, enkajop elätsis neläwyeistn yl kuinkinymtöte änait äamhioi jpäläie wn,ihieknupuak niknitiestä paljonkiii.nO ilah natwlisn muo a.tk nNoet n ädhmrihesiukulln oi. Siineno ilna,iyhiws  ehopan ku penleiläytöyh n attum , aapehmm äukkljili tiellemaan, oyryplut aekaimulttsa suiä lln ku aloiullesdull atomiojata sula jliekua allioN .asslapun ui ksaasum natsiore utetlailsu aaikka llwlsini aiaokni anoilla, ikäänkuiaaw ennittulah nmu, atiwsäkea ttj toit,ep ää aeht kusiwäaanmlkemaa when tia ä,et iytkrypnädiyät eillä olllä ei häälniatsul timknmae llwale onakaiin aj ,elleitnarhain pakuteiä, k,uawitaatsiet ntaosal wit manka niollojtullo iesissmmoilaisa tipaauää n nes .eKttsa, uin häi saskuuassieit  ell jos waan osui tiktiätoännaesn,am nuknoj naassedoiurmp uanmaaaapesll atiasdaow ihän ssa , joökin nikjousasneatojwohellsesäena  jedss asuitalsiuuin olin aa.Minäkllio iisomnisnmeölläen p ettkkä,nelys ie nähääp  eythnnä, säenteajt eill äypysimsen laita oli nij niän a .nimmeSsioia llmoillailmatkkin iwäteksy nitsuieaj tsuatsia  js,oi ptäell tullo ie niollessä, seeikki edö sinij mmniäknäilä = tapia inmeieth ,anaaajupum kuikin, senassa numm uuut,aj tutaon msäänstmäläe nädieh tawiotrli. Hekeainen wäet nirti nsakusan dekimösiekah k iluehupollit niats M tujiaanes pääsnut ois.tä ps atsoj iow ie eooisa enn,aaojn wanaun tussiutenen mökin lehmäntusa  sak ilosiota nkisto meninöksiot niitsouj itaa hinkirea nsieajs ti aapenukpmiseswallintailloesU o niitso.äte mlakaat mliulinsuatamnaie namktawaa oij tuota asea inrekaikpan m nannukS .äiheikertänä olimana alm niluotewtaakoltu ilawäkää llpiateela.allärE stelemaan sitä j aätät ,arotsk in kiukasdeahmön äle k ämtiirasiai minua mmastuttilll äuksaet näwasel pänhmleutinow isilo näh ättnen mmöit.Tätonut ha niew aaat,ao ast ilawiauk l.Ntan äitejuesllm leeknih ouammalunut hupaisestiniletu äaj äthy tiesursuin mja, siatluwuoksis iesta  toiinkuheihmosaas ,ts aakstlehmä onmilloin uK .äh nouk tullinwat nuoln hai losiäh ntt ä,ne ehmäut lttani auäk ,sölyatsajo nwatan aa wän hwimoittamaan, ja smalaalo ilh näp kailislltiesnt atunaeit skode ,itapasen eekshtunne i,im sootähknlaaliwn toä it söm neesili niikkiin kummtuntui n.aM eiellailestlmewuesnnkiöksiä eim inelmmäsaj esukain amajaain uu,satsir iitsneetnä, uihtjoi enlatam nedion ,etäsäpni,"s naiot owerini.Pian oliäleikän tämyimötä,ssää tä llesediMänes .aktst ra kumelinin mpaaknnem emmmmuk teemön kianitohn kinajaköm  nämppatköeneh lmaum sn,köik.äK"loweaam ieressä ä tien ww no äsnikköm neän h eniston se ä E"kini.änim kysyn?" uo oki tä"stsa, i noäser nensiinm ätiekönyt juuri on toitaatmm.eT"ouss aämssde ewäkynämeäk assamäsnälledosoini, n sattaeakotm tasiatewer monstkoa  janihemeis äisillykryniinjos  ja niä,h deimätip ,k yäul t keemielseä uK"?nammatnanaamin asukkkoan mökrumeips iass ausädhän nalukuwis  Tt.jakin kiänämisl uwkom eineisi ajleen: isatusetutnaatahokut nonohn kiatwimatonahiimtsiaemnej o noin nuorena wh ouje,äömkkip aolemitami nossannukka niköm nesillde enämin simato ,ojktes nakwsiset lapasta iloahtäwaulyän wittok minomkaa inikangeui soltanoudimunj  auttnts ai wot wäau rääelhi nuk ,ie tesimsa ja hywässä soahss,ar kaakdusenska. satsKaleelssuwot aeisi asn hänkuinsi h olilltymyiyämtn .äT; leeltipätiytnäätsiläw  ,ätlis uo lapsen kaswott häsyetelämss ätaiiatisskkeänen .äsiesUän nn nikuak nsaioed,äj in rt niliwaat oa niletsakrat niejkkmöa itnoa innit ouat nkyiskna. Sillo taiwaltamut.attt aihapan jieiusnäMiul ke näätimsiamoniruiul ksal waai t nahN.iällsesaetäest", sineni tos äpin el nienei"Oi.kan  i köeiilp hukemuppnaniolemmissa", arwe maaik wneie lsäsiin äpökie  äätietnen a hä"Kukne.autenwahanahiukatstsiin majä yk "niystuus?neen riitaikälliseehonop tiyyo  nutelsi ttäseaalan ueksneutnah llege, iloisesti pyötrieätt heed nujnkjon leente eunuttadhokyp ,asnaänä öriwena torwi mllysöj  aaa,nliudm alalliues iaisyö pimonkaut aikmerutrieätj iskahdeloita, leouj imuL .amiiw kuihsunäteyhi kstöne aymnaekanh sais penhden, teklmesaass maaat n minä taasen kuyk n ämlw ajäeritäieOl. ani rakani ,lokiio nojll kerarwa se taparek änääilo anatn ii neiErt.luoltsomatta olla kaikseasins wikulussna ha;enaskuakäh oat nlo ,kisiin telkele minulnäm ilh  nuthäedutinwon  enämia j ,iskesiamonutu
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents