Elämän hawainnoita IV: Kontti=Anna; Ruoti=ukko
34 pages
Finnish

Elämän hawainnoita IV: Kontti=Anna; Ruoti=ukko

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
34 pages
Finnish
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

The Project Gutenberg EBook of Elämän hawainnoita IV: Kontti=Anna; Ruoti=ukko, by Pietari Päivärinta
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it,
give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at
www.gutenberg.net
Title: Elämän hawainnoita IV: Kontti=Anna; Ruoti=ukko
Author: Pietari Päivärinta
Release Date: January 27, 2005 [EBook #14819]
Language: Finnish
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK ELÄMÄN HAWAINNOITA IV ***
Produced by Tapio Riikonen
ELÄMÄN HAWAINNOITA IV: Kontti=Anna; Ruoti=ukko
Kirj.
P. Päivärinta
WSOY, Porvoo, 1891.
KONTTI=ANNA.
Tämä kertomus ei wäsytä ketään pituudellansa. Saaneeko tämä suosijoitakaan, sillä se tulee olemaan waan palanen
unhotettujen historiaa ja kenties unhotettujen historia on isoisille ikäwää. Päälliseksi sattuwat nuot tapaukset meidän
silmiemme edessä yhtä tiheästi kuin talwiset tähtilennot ja sentähden lienewät ne tulleet niin jokapäiwäisiksi, ett'emme
niitä huomaa.—Kirkkaudellaan herättäwät ne meidän huomiotamme; me seuraamme heitä silmillämme: ne syntywät,
loistawat, lentäwät ja—sammuwat, ja sitte emme pidä niistä mitään lukua. Samalla tawalla näemme me ehtimiseen
tapauksia ihmiselämässäkin, jotka samaten kuin tähtilennot, kirkkaana ja huomiotamme herättäwänä, rientäwät
ohitsemme, mutta jotka niin kernaasti unhotamme, siitä syystä kun nuot tapausten johtamat henget owat niin—alhaisia.
Mutta ...

Informations

Publié par
Publié le 08 décembre 2010
Nombre de lectures 41
Langue Finnish

Extrait

The Project GtuneebgrE oBkoo Elf änämaw hnnaiatio:VI noK =itt; RuAnnaukkooti=P ei ,ybP iäatiraTntriväooeBs hirof si kesu eht ena ynhwo  fnaoyo cost aere at nomlan tsw dn htiioct wnsreo ristuom .rY eoevahstive it,gopy ay csu-er ro yawa ti the ternd uite  tceetuGrebniL gmserf  oe thojPrti hhtsie oBkoo cense included wgrebnetuten.nelionr .gwwtw amotrek ämäTet ktäsywäi  euskati,naaous ojistue e leil s slädulealsnää niputeko tämäa. Saane snutneittjuohettori hisa keaa johnunenanejuttetn aaemolal panwautaw tuntot paua Päälliseksi satsioselliäki .ääw hentoisa ri ionilentähtset alwinit  iukäetst hitäyhä ssde emeemimlisnädiem teski, ett'eiwäisiks nojakäpelten iinet ul tie lwäneätnenedh tons ajme hraam seu; memäemimlls liieätlot,wätyyn sne: äwätnel ,tawatsi huomaa.mmeniitäedllaa nKrikkua nätmee räheäwtttoimemmanädiouh aln wala eemeämmimis ehtapaueentmhi aisksämälesi jn,kisäam skaot tajsmaumaw,tj a sitte emme pidin äätsitim  nääkulu Sa.alam tlaiin aktoj attum e,mmseitohätäwnts yyiiät,es atmmunhosti rnaan kekkrianaaonnek ,ttän ilhtenatui knä,är eiehärttwäiotamme  ja huomnnrin kilöa ssoia nedionneisiahldät  heie motekes dytyyyojaknä ,stau jentaoht ma äts nuktounpat alhaisia.Mutta ehgnteo aw tinnirrsujaa oiil, taruujas iräk äisat he rasta woiwuttnae ,aktsaa ,Tua.ssan kensiäiamiow nemädys nossa hteea sunessy hlkiisälsihyätiählneisnak ,assim ntäitkinleuoik netekämnäa wian yhtä rintaa yh äpäleienekyk etajot wätauu min aatamll aukawlllhäiin yin.Wsetk aehditäkiueedll millä oat niin,aisawo t.ne nuKn ieskke iysishmiäysthläney ähnin wänkaaaiwaäni tseleim elo ikkikauo tkäei, anmamme, tukitsemme maemh ietlsäliämeuiklldeuma stmiy em?nölliM o ällämmeleltsome kaditä aeh nimn ii oläil mlldeeuiknu ettis,emmatohassani lnki rinnk iu nehnik uana Oi.n lilwTaoli * * * * kkii*.uui kaasenpoikään  areamsssuatamktenhdkan neailmkuninepimloK .assnemmm?eM liäl ?imkorwamme jasydäm ilnetiilo um , knäynysaa wOn.akätj noetliss ätämätta aus, tapeleim enin inätsroer klemei  en,kkuttunieela assinkeah pie teltmpilaee nkais .aTissä olipuoliwälajolat aipmaesu n däei msaisjo, ääj öyttiys ättya heuttahalla puit päääjwän lllilo ä awewiato laliedessämme. Taiapelleell häitseinekmmsäo  jli oniknetojl aekas yry,umipa ol jokth a iokatpilauklui ul tsanskan eluut nawok ällia, stansemisakenins asekml a.aI a  jidmeytiwtäysnäteiwtye inis itta asiaeltä. Muaa nätdytn aatwisaw attiattiskutinerä elmmseaiomp ääsait eiwismmammewosthen .Siimu nneepkkututuenäenänttt eewikotäw eiälo llee t, sillä tiet eiwei nitt ostioko eoil Auknan.suuntsaakkewlop iklauk awaleaitkmui ynnees te alit i
ELÄMÄN HAWAINNOITA IV: Kontti=Anna; Ruoti=ukko Kirj. P. Päivärinta
WSOY, Porvoo, 1891.
Title: Elämän hawainnoita IV: Kontti=Anna; Ruoti=ukko Author: Pietari Päivärinta Release Date: January 27, 2005 [EBook #14819] Language: Finnish
Produced by Tapio Riikonen
äänk
KONTTI=ANNA.
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK ELÄMÄN HAWAINNOITA IV ***
nian e. Pat toliwinniei tseasu mmtyäy tän lanwai at äethälleelapitänytmitään; ainaotsaa nemstnäh et, eit'ii nä ststemällinääkeit 
wertaa tietä, mutta tottunut hewonen koki jalka=koperolla siinäkin tiellä pysytellä. Reki lauttasi ja heilui sinne tänne ja jos ei ollut aina waroisalla, kaatui se kummalle puolelle sattui. Usein seisahtui hewonen puhaltamaan, sillä se ei jaksanut kauan yhteen tekoon ponnistella, kun lunta oli niin paljo, ett'ei luontokappale=riepu paikoittain päässyt siinä kulkemaan muutoin kuin hyppimällä. Olimme tuolla tawalla ja tuommoisessa ilmassa kulkeneet neljänneksen werran talosta, kun eteemme tuli pitkänlainen ojelmus. Minä istuin ajatuksissani reessä ja koin miten mahdollista olla seljin tuuleen, suojatakseni kaswojani ankaralta ja kylmältä pyryltä, jota tuli niin tuimasti, että kaswoja kihelmöitsi; poika waan tirkisteli sinne tänne ympärinsä. No, totta tosiaan! Eiköhän tuolla meidän edellämme ole jalkamies kulkemassa? "Tämmöisellä ilmalla!" sanoi poika yht'äkkiä. Minä koin katsoa tirkata sinne päin, mutta mitään ihmisen näköistä en nähnyt; näyttihän waan joku pensas olewan likellaisella tietä. "Ei se ole kuin pensas, silmäsi omat pettäneet", sanoin pojalle ja käännyin entiseen asemaani. Sitte olimme kappaleen aikaa hiljaa ja pyrimme eteenpäin. "Mutta liikkuupa se kuitenkin, hän on wissisti ihminen", sanoi taas poika, joka yhä edelleen oli kokenut tarkastaa tuota hänelle ilmestynyttä esinettä; sillä hän ei ollut hywäksynyt pientä intostani, että hän oli wäärin katsonut. Koin pyryn läpi katsoa toistamiseen sinne päin. Äsken pensaaksi luultu mustoittaja liikkui todellakin, niinkuin poika oli sanonutkin. Hän näytti pyrkiwän eteenpäin, samaa suuntaa kuin mekin; siis ei hän woinut olla mikään muu kuin ihminen. "Warmaankin tuo liikkuwa tuolla edellämme on ihminen. Meidän pitää kokea saawuttaa hänet; kenties woisimme jotenkin auttaa häntä tässä kauheassa ilmassa", sanoin pojalle. Me koimme nyt kaikin woimin pyrkiä eteenpäin, päästäksemme nopeammin tuon edellämme menewän matkustajan luo; jos hewosemme seisahtui huoahtamaan, kehoitimme sitä yhä ponnistelemaan. Menijäkin näki huomanneen jäljessään tulewan matkustajia, sillä hän wäliin seisahtui ja katsoi taaksensa. Lähetessämme meni hän tiepuoleen ja odotti siinä tuloamme. Me hawaitsimme nyt tuon jalkamiehen olewan hywin wanhan ja rypistyneen mummon, jolla oli iso tuohi=kontti seljässä. Hän seisoi wyötärettä myöten hangessa, päin tiehen, ja siinä asemassa teki hän meille nöyrän hywänpäiwän. "Hywää päiwää, mummoseni! Eikös tunnu waikealta matkustaminen näin paksussa lumessa ja tämmöisellä ilmalla?" sanoin minä wastaukseksi mummon hywälle päiwälle, samalla seisottaen hewosemme. "Kyl-kyllä—kylläpähän täs-sä on, wie-ras tus-ka, tie-tä-mis-tä", tapaili mummo sanomaan, ja hän oli niin lääpästyksissä, ett'ei ollut saada henkeään edes eikä takaisin. Hänen kaswonsa oliwat märkänä niihin alati tuiskuawasta lumesta; sillä waikka wanhakin, oli hänen ruumiissaan siksi wielä lämpöä, että siinä lumi suli. Mutta alituinen kylmän wirmanteen kanssa tulewa lumi oli jo liiaksi koetellut mummon ruumiin lämpöä, silti oliwat hänen kaswojensa jäntereet niin kohmettuneet, ett'eiwät ne woineet totella hänen tahtoaan sanoja tehdessä. Sentähden tuo puhe käwi kankeasti, melkeinpä ymmärtämättömästi. Mummon silmäripset oliwat jäätyneet niin kiinni, ett'ei hän niillä juuri paljon nähnyt ja hiwussuortuwiin oli hyytynyt lunta ja jäätä niin paljo kuin niissä woi pysyä, sillä mummon ryysyjen alta waluwa hiki oli walmistanut tuoreen ja mukawan pysäyspaikan lumelle niihin. Samasta syystä oliwat hänen waateryysynsäkin jäätyneet yhdeksi tönkäksi, niin että ne seisoiwat suorana kuin tyhjä tynnyri ja mummon liikkuessa kopisiwat kuin rumpu. "Tulkaa, mummo, rekeen!" sanoin minä hänelle. "Enhän minä miten näin pahalla kelillä, kyllä minä tämän jaksan", sanoi hän ja näytti oikein kauhistuwan kehoitustani. "Te ette jaksa katkaista tätä taiwalta, tulkaa waan rekeen!" sanoin taas. "Woi, woi! Kyllä siinäkin on, jos otatte tämän konttini ja wiette sen kylään", esteli mummo. "Me emme saa jättää teitä tänne kuolemaan. Tawallinen ihmiswelwollisuuskin welwoittaa jo meidät auttamaan teitä näin tukalassa ja hirmuisessa tilassa. Jos tälle taipaleelle kuolisitte, millä rauhoittaisimme silloin soimaawan omantuntomme, kun emme auttaneet teitä, waikka olisimme woineet. Älkää nyt tuhlatko aikaa estelemisillänne waan tulkaa rekeen!" kehoitin häntä uudestaan. "Kyllä minä täällä kannaksillakin tulen aikaan", sanoi mummo ja hapuili samassa reen perästä kiinni. "Antakaahan konttinne tänne rekeen; liika työhän kontin seljässänne pitäminen on kannaksilla seisoessanne", sanoin tuolle wähän waatiwalle ihmiselle. Mummo totteli. Hän riisui seljästään kontin, jonka sijoitimme reen keulalle; sitten lähdimme wuowaamaan eteenpäin ja mummo seisoi kannaksilla. Meillä oli waan pienoinen ajoreki ja kun se sai mummon takapainokseen, rupesi se keikkumaan aiwan pystyssä, paljon lumen tähden.
"Ei nyt sowi; tulkaa tänne rekeen! reki ei pysy kohdallaan teidän kannaksilla ollessanne", sanoin mummolle. "Menkää te waan, kyllä minä täältä pääsen, kun kontti on poissa; nyt on niin paha keli", esteli mummo tuota asemamuutostansa wastaan. "Tulkaa nyt heti tänne rekeen! Te wiiwytätte waan kulkuamme tyhjillä estelemisillänne", sanoin wähän jäykästi, seisottaen samassa hewosemme ja laitellen hänelle sijaa keulan puolessa. Mummo nyt totteli. Hän tulla kätysteli reen siwua keulalle laitetun sijansa kohdalle; mutta hän ei kyennyt pääsemään rekeen, niin kangistunut ja woimaton oli hän! Täytyi nousta reestä ylös ja auttaa häntä. Kun hän nousi lumesta rekeen, hawaitsimme ett'ei hänellä ollut muita jalkimia kuin suuret ja kauan parsitut töppöset.—Me laitimme keulapuoleen niin mukawan sijan kuin mahdollista, niin että hän tuli istumaan seljin hewoseen, päin meihin. Me peitimme hänen siihen niin mukawasti kuin taisimme, reki=peitolla ja hewosen loimella, ja sitte taas lähdettiin. "Mistä te olette?" kysyi nyt mummo meiltä ja katsoi meitä silmiin niin hartaasti ja lempeästi kuin suinkin hänen rypistyneet, ja kohmettuneet kaswonsa salliwat. Me sanoimme hänelle asuinpaikkamme ja nimemme. "Woi, kuinka hywiä ihmisiä te olette! Ei ikään minulle ole tämmöistä ystäwyyttä osoitettu", sanoi hän. "Ei tämä ole mikään liikanainen ystäwyyden=osoitus, onhan waan tawallinen ihmiswelwollisuus", arwelin minä. "Liikanainen se on tämmöiselle ihmiselle", intteli mummo. "Ihminen ihmisenä ei ole yhtään toistansa parempi, waikka kyllä eiwät onnenlahjat ole tasan jaettu tässä maailmassa", koin hänelle selittää. "Woi, woi! Paljon on wäliä minun ja teidän wälillänne", jatkoi hän yhä samalla tawalla. Minä huomasin turhaksi ruweta hänen alhaista tilaansa korottamaan ja mieltänsä siinä asiassa muuttamaan. Hän oli elämän kowassa koulussa nöyrtynyt tuntemaan itsensä alhaiseksi, ja siitä mielipiteestä ei häntä näkynyt saawan luopumaan; sentähden tawallinen ihmisyyskin tuntui hänestä jo liialliselta. Kaiken tuon huomattuani, aloin kääntää puhettamme toiselle suunnalle. "Mistäs te olette kotoisin?" kysyin häneltä. "P——en pitäjästä." "Mistäs olette kulkemassa?" "Teidän pitäjäästänne." "Mitä siellä olette asioineet?" "Kyllähän sen, wieras=kulta, arwaatte; mitä tämmöisellä ihmisellä on asiana; olen käynyt anelemassa ruoan apua. " "Eiwätkö ihmiset ole nurkuneet, kun toisesta pitäjäästä olette tulleet anelemaan?" "Eiwätpä nuot ole olleet pahojakaan, owat waan mielellänsä ja nurkumatta antaneet leipäpalasensa." "Oletteko ennen käyneet meidän pitäjäässä?" "Olen. Tämä on jo kolmas kerta tänä wuonna." "Oletteko saaneet mitään kokoon matkoillanne?" "Minulla on nytkin tämä suuri kontti täynnä leipäpalasia ja hywinkin tämän kontin täysi jäi wielä kylään, joita en jaksanut kantaa; ne käyn noutamassa, kun ilma asettuu; entisiäkin leipäpalasia on hywä kontillinen koton", puheli mummo ja nähtäwästi katosi hetkeksi hänen surumielisyytensä, kun hän pääsi kertomaan noita mielestänsä niin runsaita elämänsä warallisuuksia. "Yksisinkö olette maailmassa?" "Oli minulla mies, waan hän kuoli oltuamme kuusisen wuotta yhdessä . " "Jäikö lapsia?" "Jäi kaksi, poika ja tyttö. heitä koin työlläni elättää ja hoitaa niin kauan kuin sain heidät ihmisiksi, mutta nyt olen jo niin wanha ja woimaton, ett'en kykene työtä tekemään ja kumminkin täytyy elää niin kauan kuin Jumala tahtoo." "Wieläkö poikanne elää?" "Wielä; hän on naimisissa."
älli sistunnnen iatsitt ojukle ia.ttmaaaäsäwhtNäot ilo atsaw niwwi tiheästi ja rehgntikyessn ääk, anllsihää n neäh e nennnirassaäntyym sykysS" enne?täre tytntäsE"".naatsiekrut täyö tläyl konä utnaasj es nuklu kysymyksäpsähti .it näHik nsäep konwääy mtimoummä ahnawakoj ,äm psääs ta  juuuhruawatt iaml aam, kuassaämä in tänii no unimaS,nannna  jnehäpin ähen nahlamital eipäkonttinsa. Slan riuo nonn Hännegnalaj inespin, ."Niastiaskain !kuak=aaraSnna ll oei=rnakaauäätiuumnn elm tyä poika ut. Ilkeen.tS naeptt iäh"Eikäh öaj niaskt istäeilä eäätt"E?"näo .iH hysi nökaimisä na jasissällenäh jlap no iapslao llnehä; anhennut ja rapieso  nojh wyniw n  ommkukiinomn nuts ,tuttumes aäin  pitt omolluko a,nj iiätnos olä nä eä llsie,ääH .inaes ie iwysdö äinhyedss ä hetken rauhassaemraaailoj , atialäpiaasä itipleleäl nitknääekenmme  saaossaa, j ,attamukrun näänknekea,ttmale oöyt t ätmeke,nääyl k hlä sänteitt ioemnet lusi;i hän on työteliäm nuK.askaj änihän siaiinniä ntnalek ua,äe tääthän ttä nisikykewas=aain?"teie"Me itnenne intännansa lai kuolemaen nömikttaap eihkpu, n"nemiihs aamuhupommum iseSann te issän."Msatuss ak nanaenn häein saä nthäokkir itaaw ,tuna onSannkaas rass  ehinatt änoe,n heännää.tyosT,iittte no äiis a itkee ja murehmhsine!äJ  aaSnnitok assnak initntkoä=iplen mätäes np ääimänuk non, aas än tän hleimässiuk iaknianmaWo.  ksaleuotukoisnitäät äupwuoksi jisi sen  iyhiakkentejlnäylön ja oneekatsnaamelen=annaS . ounewritknyt wa äesp naeem nitu näin tiheästi aneneiop snakle aänämht ejao ep swaan on , seoitiani ilesinlak nuttpea ottu, aniam naakuk ie,ääjämutta hämaawat, kimuppnaen nystnhäi ä nt kt,kkaiaj tios kuahawuklta en aipsilmär nisieedtäny.näJpaarikes wjaso ialledhalaw ioklaet jääpu hyytynewikuisnielti.aH ttwasioikaa siliwiulj tatokiieh t lusuatt tyelne, muinsa itkmmonyys atsaäpäl ätsäh täninam sn;deäw tähen nunttnuttiwät ja tärisiusna ,tu nuk näh rsaalepseeiihth,ääpmene nes erunniaasi 'ekkai wermm nap ees elominäitä ?""Mastiis , ällrus nisiik ai an meiuninp tiäklllo eneääanoi muminen", shya  jmoiti hträ eM.nuukmmiostakrkoie tammonn muluils ruitalts a Ha.enänyp rispyj teuk akimltaak kaswonsa wetäyswitäi ktnut öyöhola t lu lkäskaittrone oo nep el; sillä ämellenisäits dyiw nikepnglan sitoono tu annaS .ädhet ät työaksaää jn enate m tuaa,nokkskyk eeneM"". äki, kan kun häanwaähknää nlo ealsiennut, mutta ei e oN"".ns et ettuain msiaaotan soKtn?e""nnkaitA=än oteidmennn nik wonih näs  enotekö oleywä.""Etim tllunhi tesimsit;ähitane wataio naun  tpanäeelassa tilasstukawiaw ennääjätip ytpya ltdooishaiaan he sanowat, te'tieäw tehr punean"O?"n leetkounatis tikätw ,naan aikktämäelätajs nä ,iwok eäkskai lea pjaa oj ajottrop neethy, jossa sä mökkiaa.tK nunoa uskkinsiin sää päistiin im na en,itsle jänelin hsanolliäT"ääts.iyääk aonn äiäpssde esereiw neit nawiiEp huteataknas iitä, että teidääj tiättmmisät ee nnolkuaaem, n"kuesintss ne tajtuks wasmitäen, eer ilo sytsyp nämit psä."täesisskaw ,"iaj iiaw iu kkssaursusiekowespnnoytää nehmmo, nähsanoi muätsät oj änim älyl"Kn.aaamhtoahuiw n eokiellnet ä ol minsen, pään kiimwo, inttmuop nsinniletiak hänen seisahtua  aäwilnit yäyt iol, meemsiiktmlu iskamrollesowehemmedillwone. Hee udäknäawhusk ion klotun moum muk=äsil ,neenittwalo waiywinin ht ouieäkit ,sisepuieKu!"anS=rna iwäktynmuklk emää.Te oa selittnih wytäeltt einsillammuetnut teitjo, etsa oena tt a ;umseäsimleiikkni liinkuu n no  tynniinwyh jaä uk ma awlaolusalun tätläälp eitossa ja minunj  anntymäimnel ä ol Min"Ei.tyi.nyyt nähäw näh nku, taolmmmun yiul"?k syiell äiw."Onko ttänikäänis asimlo antsim ketkaauetleed wssä,eleiä ol eiko ilkeniyknyaw t sniaaik,ninmiil niostaKop aalashänen suruansa. meemh iäirnnee tas kjawoa.nse  Misäkäällap nionin?""Enin pari nejlnäents.ä"m neaktanelltis saanPa."hj-omael,"s naioukklauinsuunnite mummo, E"."ätsennäjlen iikkmöä sttää ntäto kösiokm jlnoolme?""Kläänn kytaakna iykälnäa htänyt, jatkan melo ot n niwäwelsäliinpaa.onun Kj kajlnoät äwenene alkena pauttaT .anatläj nädieelwii st inätää aa matkatte jatkets iaisämnäj  aew ltäähtkhesiekis nnehij änisiä oleinuaei mkun it ,mmsäweäeipk äy ksen wihytäyh ;niäpneete enna
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents