Elämän hawainnoita II: Waimoni; Puutteen Matti
28 pages
Finnish

Elämän hawainnoita II: Waimoni; Puutteen Matti

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
28 pages
Finnish
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

The Project Gutenberg EBook of Elämän hawainnoita II: Waimoni; Puutteen Matti, by Pietari PäivärintaThis eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it,give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online atwww.gutenberg.netTitle: Elämän hawainnoita II: Waimoni; Puutteen MattiAuthor: Pietari PäivärintaRelease Date: January 19, 2005 [EBook #14736]Language: Finnish*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK ELÄMÄN HAWAINNOITA II ***Produced by Tapio RiikonenELÄMÄN HAWAINNOITA II: Waimoni; Puutteen MattiKirj.P. PäivärintaWSOY, Porvoo, 1890.WAIMONI.Olin kerran asiaini tähden matkustamassa. Oltuani kaukana kodistani, oudossa paikkakunnassa, tulin iltasella suureentalonpojan taloon. Heti kartanolle tultuani huomasin, että kaikki talon rakennukset osoittiwat warallisuutta ja hywääjärjestystä. Kaksi wankkaa asuinrakennusta oli kartanossa, jotka kaiken puolesta oliwat hywässä woimassa: seinätoliwat wuoratut ja maalatut, akkunat kaksinkertaisilla laseilla warustetut, sawutorwet katoilla oliwat eheät, rapatut jawalkeiksi kalkitut, ja toisen rakennuksen edessä oli kauniisti rakennettu ja paljoilla Laseilla warustettu kuisti; muuthuoneet oliwat myös hywässä woimassa ja järjestyksessä. Kun olin jo mielestäni liiaksikin ajellut sinä päiwänähewosellani, päätin olla talossa yötä. Menin siis sille puolelle, jossa talon wäki näytti asuwan, ja pyysin ...

Informations

Publié par
Publié le 08 décembre 2010
Nombre de lectures 44
Langue Finnish

Extrait

The Project GtuneebgrE oBkoo Elf änämaw hnnaiatio:II iaW inomutte; Puattien MP ei ,ybP iäatiraTntriväooeBs hirof si kesu eht ena ynhwo  fnaoyo cost aere at nomlan tsw dn htiioct wnsreo ristuom .rY eoevahstive it,gopy ay csu-er ro yawa ti the ternd uite  tceetuGrebniL gmserf  oe thojPrti hhtsie oBkoo cense included wgrebnetuten.nelionr .gwwtw aisa narrek nilOtkman deäh tniaissodap ainatuo ,saastu, kaiknnku.aO tlausuatamssna kodisni kaukall eatonauinuttlon. talo karHetilatneeru najopnotailn lisua llseaw tawarllsiuuttennukset osoittikiakt iknolakar uo hsima en,ä tttano kar oliustaeknnniara uskkaaan wsiak Kä.sttysejräjääwyh aj aätoliwatsa: sein äowmisa tyhäwss otawalipun esolk akekia,asstoj rwetwuto, saetutwita aloiollk tat tupara, äthe eklak iskieklawajt ja maa wuoratukknutak alut,ta istalailsiakernkaw atsursal llieliallaojiellL sarusta wa kuiettuuum ;itsteenouhtt wali oyw hösmytitu ,ajt ioes nrakennuksen edeso äsk ilinuaitsiak rneenu tt pjaallesowehänäwiäpä in sutllje ain .eMöyätss aatollla in opäätni, esky.ässräj tsejssmajaa sääsoi wilaiskkieltsnä in jo mie Kun olienheerapa sswatujisöy niknoj ,aapasia lu Kankin. aerloweokthkn ileuoe,llos j tsa ninsiislis p el asuwan, ja pyyslanow kä iäntyitomhuniioäy ks tö .asikäWoup neeln ja eritalonwäei äsnnnättiäknnisäsii et Hn.eeesitew inautlut näikkis ka siinoinoueninh nieek paalli ie ykän tyntäsiil hytpe etäjaiaisss.aN ouern wäenkään kaswoiassoj n niwyh nisllrusuuthasaisttyäk yäinniyt ijais hil kuiesti aojakp elaw,tj yöstä tukun he tlisa ,alässitli  psiheerau haksk iajaasklikkiiwnee n tekestillisawat nämäle akoj, tautsuoiilä ik kaikkea kolinaak iuksaaamll aajistoleila nsinwaH .tup eileh tawtustnnisaiwaen wj  alotenäopäpwiur sänämhua  jutk aatsiole ikkialipitkähs; hän oninem eiseiki-äkkönäeninunhtn eeaj aiuk  ,ökhialsä, äräs kymilläepknut i nsi .äHkä; laillwpot ääpsänyyk tammelomttwänän ii napjl näkyiwät he wäl ;atsiotsnaiis akuon mindoahisllesniehu wysäk syn kalmiiwat tsoilo ätnäsk nion iuja  jtiI. tiosok nttohiläWähnisuä akoriti nsse aäjlleeis ,umtt hän pian waipui neesitne saat nneHä. saontoenasiisläsk mlnä nismastnkum niiiwätinsi tsäwaurhäsiim niollok nk okaswojansa, milloniw ia ntoasnaasuo tja, enasa ssän assonnäh ittyiin  sywuksiajatiaupniw at .enlen ui ktäil suintut akoj ,suakouhewa umisä, k sywatnannsa nirähenie mstlenäa tiytommonesiit nutal. Isännäa tulluth uaadtseso ilis aostak ittojiutunttsilaän ht;eewitalosiee to llkääni, i ne kuinlät niölkhup iseaatija, il sinloee napkiaknal ta lakkaamatta yhtileswalatat  awo ja ksetsymyt ky änim äknihim ajin akaot jn,nimeut aatolarnat lukaikki ton. Tuo äätihet siojp atetksie wsedätylikauhäpä wan istatoatakmmkaniawtlwihyi änluwearn atlawattleiw aj minulta mistä jam ki äimäno il nEi. uk kn aalotaäw nätseysyk tyn.
WAIMONI.
Title: Elämän hawainnoita II: Waimoni; Puutteen Matti Author: Pietari Päivärinta Release Date: January 19, 2005 [EBook #14736] Language: Finnish
asti
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK ELÄMÄN HAWAINNOITA II ***
Produced by Tapio Riikonen
ELÄMÄN HAWAINNOITA II: Waimoni; Puutteen Matti Kirj. P. Päivärinta
WSOY, Porvoo, 1890.
s wyinnik wusäitn wäkeentuon sywiaukttiaism uuuh, enkajoei hä ssu nämipmileidyysähensi it keojakas, sairkin otenw nettis aj iskeislokula ainnon isL.uuol akiwäkäi talosseki olonlo ij alm ätothaä ttäniseltt ein
iol näH illurus lmsin se kenksäyii niakkss autawoihiolij minn jatnämtsioouwa attnhwanea o,itok j aokth aewith oumioni puoleensa.kynää llie sennn ilo tulluT .tynn ku noioltaarwities ies =atduneytNuu jnouheseet ir iluhenkilö,en eräs o lltue j to aienssenia  rinsauno ajh ilnenäkasoneutta, jota Luoätp io sisätk uastyö rinelän hääion oj tsiakia nu ol surkenui koouamith teätis ,esassäwlodounatsesne mtala, tuihneenseaten nawlamutta häirteet, ip nejowsak tiinau kli oläelän Hll.astee aakodlli outseln kauahäknweäets iuknik eijukainen pois skyäi netnäs nää pjastoi suiteit,al awsseiäliow ulli sursilmsen nötenää atioj änioasn kitun aaitäytöksenensa jakotmitiitäs .äH nemtsi an menniaik neestaurusnill wiesäsiä liälkie nnnäneouh ält nutaitjoah ltiasj nurus ätiäN .tkorkeimmalleen, u etiliaustune i, tätäeten stiosu ajmipmileityys, wattää kuiikkaesll ttiesilne ia ttuuisnuoi wenut attumalas ato,ne tt älutoetilTosin luaiwata. ätääw inatteptunsilikon aknk oinnät äsnnili oto  neiynyta käwassut out ätte aj sraai sli otäänisnääseiw h älnenääl jenkekisä hn:uhnoeets.aS liämsin hänen menness akoj ,illönnäänoi stseliteahtkälo näleooakilk sores jaumisa rusaesuo tn.aaikKaeäwnäk n assolatuulumatt hänen ktsleelssmosaita a stliulur sinni ättyysiärepalasi miä olsessytökia nj toätinlesesäenreiellkien pinasseutw nenäh htäwäpsäuostän tnäät.esIiys n käHä. oin iskaiti yk aymysseskinäta katsoa tuijottessn äusrokaisj .attamaatsawnaakaaan sniiilmsii  nälmoaaakstäh ntyi käänten  Sitiimli ,nölikis nanewen hnnhiolä  oätss äee:no kn kysyäkskäänkuin ,umtyräun ott aatwaoliwuuloin lwie inajmes äktäaainismoeeinwon  tapjlnos letiätä outoa näköä, etäwit äkydyyäättte uailiutsunitain i menmein.Wiiaja ky önät äsnnssan kenän hinioehup aattola naaä hinnastta mistäs".lOteath wynäs?raky" koteai sätlesi ,niysnäh stusti ataasn hi iählaokss aasama  j!"neän teeult ajäwyh niin no"wieras änellä: welaalä ,äk musisyi llwäa  jnosalakrneelsuonew its aleilsaakajr  hänttääurheen mknetoj aiweil niniluhan adsai olät ,isll äahtriasin ilolla perässoluiM .s änaruellkehua eeona stnäsi itsaworaw ikoa njeeolpun nä ,isskneysym nykistukallhän llä k nitisäiykäwyh n uokämynetä tenätnäp huloulmtsitsottu netta. Kausnos aunäänisi sannir n näh ,atlettyy ote seko ?sS"iaaruhkowy äkawastwaisi nään:elliw" saresyk hti=lujalla äänepniaonll aason i jsakua kuä osnnyät ssedlo ,tawi owat elsillä nelaalna ,ik napkitpwali ot,lukaneouh ikkiaK .sytsänsä hywatuaa laemjä äinm ti aenI.nnukklliolo aai wiswo mtaääitkuukaj ,ojsiask i useita kukkaruktoj ,at täwie aa mitooteialppkatuko aup aajistsäomitiediensstajttuu narwarasueten. Sisäkennuksemmauas e elltluthdnäkuä  hini et .äHnaasitalts aanonkarttui n ast nohout ikkiop lltiisku, enseoillitsi haudan hijliaussuj  aakkialki nlayiäkyw his ä owij ajejrä: rammiauksekennraio nwaajh ss a stiäsywtuteusisnouhassiaw assieuhteen. tyksen silk wetäaWkiako al wtslineuosaisäj nsejrnaweuum on mn elitääelämsu u auräij rekkikttyr mei, säkeiw tynättyän nääaa nmoaak iuthnuutta ja kuolemaas taawiaiistle s wääntoisainuk mtuitamtsk kut ouwastkienta hakohatsunne mäle aawMä!nsääum kuainn saiykätlaaat aa kkistoa,ltai wätnäh oukiaa nim towiina pidettykuk ouN .aijatsaak renkiuk kiaur uuso tlnnneile sa oalostä t, etnät iwky oätwaleuk t takk ajiwsakaswinsa.Useimmaiaikss alo imo aii neitttuolä stitsäwlese iykän  tilessa ja assaklie nemloel nuknkääikä niei sriunekah isilo niueä p läptaint joopsisn äkäesäätsulurseliuo tasstnähäiot  atsw ajwasta pawoa anta ;äjklmikisaatnannis naa ennät enetyerkiin aä;itaa naotstt iumarelarja pa nägoniitty täwatojleni monkker, iällsi ädeleilen nlo ikiemuroinut ympänoenee täjnäaw t olittene sien nnään niisäk neduwuui kanjanoa nswitas rued nenlojonkatähtymään, nulukum gnirk no jtaaua stkaeiunut jstunihtua kuepärlo ilealitk äk ntiäsä tt ei,allisiamwleS .naat jo aikaiseenkabslmaiiin tlowiutetmu, a ttihsiewly tyti ajtutsui tkuulsta,oisenip s laälo reläyn soitseti stkäyN.äsnee iruuj tsanaa, istui wai nääenötnn äajakläilsä iä nt peinuhuy tukäth näästle naklyilaak ä, settia mila jaikkiak atioN.asik alaulin mli oo eltnjoloiltsneien kansenihmisatsaät a aakriasiempeln elydseliunnaso iia'thy ttaun=kwiisoln kiukninä ik sat ouiltäpä slest miel nuispaäN.ittynytäolt anewur sleät ;ese  iäntyja eläwän näköisn seäirihewin aiw ittyän es ällii, sai etä w hännaokedath iokr,ä wwamäailäelui kokilnäh äätio ,noliwan mkynyt hut aa säniäen nieenn nkne."inrrHeuJ aalama ,"ttajelin minä, "onkol naekmesu ,irok, lealijhäa stjoäl ilo n ,tynethstuija inä y siiääenth äkäiuötnni ,ntnäsiythaip we ojän paä oiinniinj  allee nikamalle spalasi stioh iutsi ,tynhä ntie psaasemelweaa äloeyssäkktiwiiLapsta! lasuain sannine ,ojullinen,nuori, kllouut assawän aa nkkeäsoln  tin ieswasa aim,nj a ko owe ja hden älleiS rus amasloil stän?äi ninanut kääolisi saik äuknin ii nkäam kinarrin siennotsäH .eemrip napsea lmakka kiirtsakamts aelawösyli et htiahawk ätnäsI!ukti n, mutta jos tuo unro iannineo ilä it mteleie henkköyttää!eniinhyiihin ilk, tejataäe t,tm kuesal waainmataitlosimhiasnowsak ne,ie tt äamwaninajatuon nisännän tni ihauh isamoinakuo hinolin a ,iso el nie nähwäst selminällä miawnännäsi isääek si, ei, Eo?nimm nikweloi naullupaenän hkuennat eiäd ,umtt a? Sitä en warmas näh äkno nettittuuistamio Na.ia nj toknlahyedn näaise oliössästeamei täyhop noj , aktuatsaisksiä jawa kysymykesaksiaitat aa siwole  N."inekneeil netim asnaisen a hänenee, liräneytttnä äsnnatwin uienudmutoawukise nisne na sit, jaisänäkö naegätl  nsinneejas äp h peänaai tunnoutrus illusen kuwan noin kuainsiee,nkiääknkymysyk tawilo ?nkii nkaot jä,sisiukam nasaliu nwat teliimaht lej ,eis a änäerussuo  jruäkittuö lesiyyks amuipimn wäkeenoko talop huonniasj atsatontahdottä a, eässesiöknalamuJ itlpwia nän mätöM tuate ,ie ;ie sieluni läwitse.s ,aälliilo m issei oi winnill otäänt yhinnuhawae  nsiasnoet aujpas lumeur ttaoij ,äikläj ätiin  sywälanisi niin aastaatl ouudsswoasnsjeän H kenhapa.autmeekt su tiniwulwänikut toj k akiktaaj nwat uteliihoittiink roekaisiuuet mnäMin.eellmaimkyt nännäsi nineä kähänttin ö, ok iijlaa äihedts innk ajiysyäh nltnetaä , asmasass aaksteo nähtnä silmiin: "oletm etoketnääkneti?"eäip k, eäip"K nikokiw ,asep"äisännoi ja mtä,  nuklunidhni ,ukin säikäinä oikeip nnäktnäwäiin s aantäään h tenism ttias aaetök."Etästän pä ajaK ?ennattuarias aattoilm ileulinitä jotenkin autneitsew iois netleel."aatas ,nionnäh 
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents