Dictionnaire français illustré des mots et des choses, ou Dictionnaire encyclopédique des écoles, des métiers et de la vie pratique
1050 pages
Français

Dictionnaire français illustré des mots et des choses, ou Dictionnaire encyclopédique des écoles, des métiers et de la vie pratique

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
1050 pages
Français
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

Présente^ to the LiBRARY oj the TORONTOUNIVERSITY or h MRS. MAORl^ DBni£ «1^ ''-\r,.; ''',^:s'f^:^ rNv'r:a:N'.^;0'..^^>'o; m:: I KI{\M:\ISDICTIONNAinK ILLlSTIiK bKS MOTS ET DES CHOSES FRANÇAIS ILLLSTltl'DICTIONNAIRE DKS ET DES CHOSESMOTS ou DICTIONNAIUE ENCYCLOPÉDKjUE ÉCOLES, DES MÉTIEIIS ET DE VIE PRATIOUEDES L\ dmMtiréniMirtpr lÉlUlPU MAITHE8,A L'USAGE DES DES FAMILLES ET DES GENS Dt' MONDE COÎITKXAJ«T l'HPLICATION DtL TOl'S LU MOTS O* —i* LA LAHOVC IHAICI^AUK; S* L'iTTMOUMni; 3* LA UWn DM DBRITi*, DKS COHFOSItS, PKS HOMONYMES BT DES STKONTMBS;— 4* LA rROMONCIATMN DU MOT* MmclUW; 5* RKMARQCKS de ORAMMAIRK,DU TMiOKU* rr du la CONJUCAIUOi* COMrUmi D( TOC* LU TBRMH nUUBOVUBUl; 6* LrTTmATfRR — 7* LA otooRAraiK DB cHACCNDUDcrARTunumniAKÇAis olobk, avec cLA ; rr d*tovslu iTAT* du AKmniMnTBtmu 8* — 9* — 10*i.A mytholooib; l'histoiri kt la BiooRAPan; la muiisToïKB rr l'arcbbolooib natiomaIiBs; CONSTRUCTIONS NII* LU UATBKMATIQl-U (MiCANIQUB, OEOMETRIQl'U, MUURB DBS SURrArU BT DU % PMTalqini, LA CBIMIB, LA MINiRALOaiB, LA ZOOLOOIK, LA BOTANtOtE ET LA OEOLOOIB ArPUQCBU A L a v.m, VKTBIUNAIRE,A L'BTOIME, a la MKOBCINB, a l'art A L'INDVSTRIR , AU COMMERCB ET AUX EXIOENCM »B LA Tl* fKATIOmi; NOTIONS UB LSOISLATION COMMBRCULB ADMINUTRATIVBt2« DU USUELLB, BT PAR lYIIYI. LARIVE ET FLEURY -• '^ •AuUurt du Court dr Orammair- I /"rn.i .j . , ,., , TOME DEUXIÈME I à POLYNÔME PARIS GEORGES CHAMKKOT. IMPRIMEUR-ÉDITEUR BL'B19, OBS 8AI5TS-rftRIS, 19 1889 Tous droiu ifawU».

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 76
Licence :
Langue Français
Poids de l'ouvrage 120 Mo

Extrait

Présente^ to the
LiBRARY oj the
TORONTOUNIVERSITY or
h
MRS. MAORl^ DBni£
«1^''-\r,.; ''',^:s'f^:^ rNv'r:a:N'.^;0'..^^>'o;
m::IKI{\M:\ISDICTIONNAinK ILLlSTIiK
bKS
MOTS ET DES CHOSESFRANÇAIS ILLLSTltl'DICTIONNAIRE
DKS
ET DES CHOSESMOTS
ou
DICTIONNAIUE ENCYCLOPÉDKjUE
ÉCOLES, DES MÉTIEIIS ET DE VIE PRATIOUEDES L\
dmMtiréniMirtpr lÉlUlPU
MAITHE8,A L'USAGE DES DES FAMILLES ET DES GENS Dt' MONDE
COÎITKXAJ«T
l'HPLICATION DtL TOl'S LU MOTS O* —i* LA LAHOVC IHAICI^AUK; S* L'iTTMOUMni;
3* LA UWn DM DBRITi*, DKS COHFOSItS, PKS HOMONYMES BT DES STKONTMBS;— 4* LA rROMONCIATMN DU MOT* MmclUW;
5* RKMARQCKS de ORAMMAIRK,DU TMiOKU* rr du la CONJUCAIUOi* COMrUmi D( TOC* LU TBRMH nUUBOVUBUl;
6* LrTTmATfRR — 7* LA otooRAraiK DB cHACCNDUDcrARTunumniAKÇAis olobk, avec cLA ; rr d*tovslu iTAT* du AKmniMnTBtmu
8* — 9* — 10*i.A mytholooib; l'histoiri kt la BiooRAPan; la muiisToïKB rr l'arcbbolooib natiomaIiBs;
CONSTRUCTIONS NII* LU UATBKMATIQl-U (MiCANIQUB, OEOMETRIQl'U, MUURB DBS SURrArU BT DU % PMTalqini,
LA CBIMIB, LA MINiRALOaiB, LA ZOOLOOIK, LA BOTANtOtE ET LA OEOLOOIB ArPUQCBU A L a v.m,
VKTBIUNAIRE,A L'BTOIME, a la MKOBCINB, a l'art A L'INDVSTRIR , AU COMMERCB ET AUX EXIOENCM »B LA Tl* fKATIOmi;
NOTIONS UB LSOISLATION COMMBRCULB ADMINUTRATIVBt2« DU USUELLB, BT
PAR
lYIIYI. LARIVE ET FLEURY
-• '^ •AuUurt du Court dr Orammair- I /"rn.i .j . , ,., ,
TOME DEUXIÈME
I à POLYNÔME
PARIS
GEORGES CHAMKKOT. IMPRIMEUR-ÉDITEUR
BL'B19, OBS 8AI5TS-rftRIS, 19
1889
Tous droiu ifawU».2625
un—"i^"«»i^I—'f '!,«!l!'vj?-> wm
f'i.
ILE DISCHIA
cM« i, oi le son propr* d« i, mut mi U
peinture d'un non sp«<-inl. Tel r^t le ex» pour
fr* !i.<i«pnihbsrr< af, «i, oi, ••!•-,. 'lam /rai».
>ur 1 i
iiprfs.
—6 lABI.ONNOÏ IBIS.
à Hml inHmU rmphgt p4ém mit- TMa à UMÊm biM b iruMlbnMliM 4* l'I, an» êm
— vMillMrtàU» ai MAI Iota 4'4awmm tWMylium» : rtmm*. M. PoMbMUrtqaaUMMowlanla. MOMBaba4abt (
I* Ulim étnv» tAmiH Cké- M foaM paMaWfM bLl losf pMWMM tMéfUkm «M M ftaaeab : Lm Immit*
K!rT, rrUT itr —Itartifr. faaibfM. 4ablIMT.
*«^< Cm»- •TM b IJMqai ModarM. DaMFMMsfAaic), •</ < 9-
>-( — da af iaiiciH.iwiiMariM a». 5ai, t'a b m yé4allà4MMMacMway
*• bwiraii. r-liifW, »rr» lamnKiiir, a*M qai aasMia» ba ttba».Oa ea-r.> ite, faMftU; ««i>i
fa^MI, ttMr. lAMA. IN kikua.. 4a b Sibbb aindani aChatr 41M ha KjfMM 4aiMMMU l M^M», «mm
>* laltmm /ntiliun. > Vii j .tir» fuiti ilo onvnub. triliuiaira MM «dpai^a 4amIMmm *i rapnrwfcda4mI d» l'oetea Obrial,
doat i MVMtriN I CW/M.- Ml ' I d«fMM—M. m: t4««iv*( : d( tIo- Oa IMr*. U((. r««,
raca dM Ibèna. — MUrr .Vrva,
Hry*. tkfrimmtrtt. lux.ii .la 4a riuUe*«rK*. 8.-R.
i* <a(«ii wi*i ttfi-u Irm •iMMDB /brte. l'Bmaa),I 4* »i, mt,mm àunk dTOIrmnl». a. if.«f.
M«"" •'-<<U, d'atw«« U r^gte |N<4eMMi«. fonMT !•• O^alM. qai Otnn4a planlM 4ioalyld4aaM4a la fririff*
«arublMwal rf OrMetSMaTll mmimm à'ht&m aa-M «MC a; mêk 4aM aoMh iùa Cartliafa. 4m
«!• awM» oa « fiatlrnuimt r>in{ilsc4«a par KoMb i»m* naallMoa fabaaaaaiba,àUfM
a», ou ' xT Ra»r«, qaaiqaafeb Mai fralaaeaalM,aia minM:»!»- i le* ma-
!•».Vnv- !<•<•>' iil aiibli. ri rui d* Kranca. afeadlM awailM, aMib'M aaf
N, '. I X 'r>wailial, {••«<« PO irmnniu I ^ 4aM4aa, al A UaackMw MMêM- tlrdobRasMa ^é&n
VMiaii* Bi> • ri^Êté^tt^ BfWai tr r«r4aMoaee« oa roaMS. Cm IMMi 4bp^
>• Lm m lonqa'iU •« (mu à ^ iiif*ni flMaaagnppMcaartMcanM'ntum m,lf£ da fli4aMp
TMii dan* an mo< Uiin, «miaoïK loMj.FI. UCotaMa.oM aaa cotvib bré-
rsu aitH Kl. : .S/rkUm, r galitMoaM bqaaibba 4aasaifL d'4lo4h«
i>«.d«ift. Ile *o\'- «ebrba,
•• La lanaiaaiMa poar U Moalm»laUM toahiB >«aMat a
9S«I« \ iaawacalia, •( toalâ poar U (tainia. «fenmt bfiaara. Ili
M inurak •( or- l.\Hs^ qM laarqaaiM aMiairM 4ia-iU aula. Es. :AHkamm,
fM; I \ 1 K"miHmÊ»Ê. aballte. lATn .n', poadaparjpaÏNa4»ckaaMcM
'Jaaad in dM étawiBM coartaa. La (Ml%fH»he» tujpm U
f r • I V 1 I ; M 1 1 I 1 1.1 1 I robi-ictiàm d aaa roaaoaaa, •fi naa HHeab WMpriaba ar aadi
i p y
ixni *« daM dkmiiii- """ iitj. ij. »fit. rtMaat à b eloiaoa. Lm Btiaciaaba ea-jwtMM la tmmfÊÊ» U *',;. t n t^ui a rapport'i'"
!•«aiiaaMaylanNhraaia :laMeaMiavoyalla aut rrietiona al aas oaetioM M<4iealM. pèeM d'ibMdM anal : tihtfii* mmèr*
|
m,f.»MLU 4a*iMi aiaMa. paU 11m con- l'.trti- <Ii< 1.1 midaeiM €mara'. nriila pUale A tifa da !•qai traita des fridioM Jiitrit
loaaift* cV^t-à-dif Mnid'abord, 1 M 'ouaaaa daaa b otoia-
••t mla <m ('aaMimW qu.> f \ I 1:0. illMIR '\>h. •oa. 4an' ...pa iaina»; S* ï'itt-| inin + eUmùe), p
mtre r ii^mêb fCMlMM pr4t*dratv. cul a -Jifc '/ ihaait ba ride en onii^Ur tmhellmtm\, aanaalb,lOM
qa'il daviaM apvM unr consonne forte i iaar* d'un rote liba, da aMi da fCa-«k p>> r4aeiiont cbi-
l«U« 1 1. 1 (c.f. «M., «1 qu'il ml» oa d<>«i»nl m ropa et calû<ré« coauMpbala d'oratMaal;fM^. j
hart»aM«at lyrèa uii<- nintoaiM dont-* • I ^ I <: \ r-M( le tUmtpi 1* l'tMHir4e* im^Min:«^«ifl), «4^.
UUm Ap\um. (/'•qM h, 4,9. a. «te. Kt. : \c\t'\ t mîe. rouT In moit \i6trii «eaytrJarw),
l'.oMliHa. itmr : tlilnHiim. datlng" I \ I VIIIKMAI K II \ tioauada Utride ée Pert oa
nmlfmCi, Tviulang". /«>"
. elb ait ongiaaira da bt
IrH drvtl :CH«il tta frmtut rmiuim i-nmrr uiuvM rito>dam aMjarMaa|«*
<ro<fârait cwaairtmmmu —Ha L Fif. CW *«MM n'tH '»«rf Mrb {iwtfiê MaipiMJMa^
• > \ ,1tri i. rV«t un I \ I K'iM I \ Il I ba Mrtmiefar jaroabra fm^
• qat fail alteolion < '.a« lUtupi bUite rtMW, bdi bii da ba
// (uni artr ert kamm» :• et éyaJaoïant cahÏTée daaa ba par-I
<mÊrlni,a tm ètn terrea.
• 1laéa thiaiiaii. il hu: I \ I I 1 1m -n 1 1 S.intro IBÉim, aacba pan aa da Caaeaaa,-t- /itif-
a i'ii iim Im Mohalr> b OèoriBa aetaaUa Aacba aoM.TAacéMaoMdabpé- 4i.l
aTaehii " 'vitaui aiaaab liiipaaiqaa e«M|M«aaal FI
*rff»r In alb PoriafaI al doalba aaei«I I pta*
eh IWXIITK i>u telH-UAHIA HlllOt'X. lanta moI coaai4dr*a cnMMa ayaai
rMyn^aar 'm., icna i b laea4h IbéMa.l'aocieoo» Ararr, flpure da
iribataira «IBÉMBI.Unon(MMri^. Qaiay-d« b Mtr d'Aral. II
'-« aa paitiMi&b^piaddM«MaU Uolor •( . —.» V
apaeba IbértoUand. ; Im pénfhufÊde Atnmtte.
*.X. t*. on in\< I - t\ 'ilBÊRIorB llJrir aéj. t a. Qai apaar-$m. 0«ara 4a cratucdi ,
uuiM \d i ma- tieol à riMiie : La pfntÊUuU /Mrwar.TK»-
aonhr» qa*
i 90 » «1 »U' alpainx b PMtuital.
MMM* pIm 4* qaatr* aaitr- lattUMna (Moara). BMattgaM qai K-
7- rnTi m,\m. pi».i Miteatà rB.bnaa4 plitMaa 4a ITCapMai.
rtyrémmt» rima on daraM X Ib r , ;b ajâwa4a Oea.b riâwaIH1HI
##. dimmo» \ Ft X ifan' 4a Moanm. b abfM 4a Afcafwifia alb
*qa'«» a »•» )>A< a)u«i a «bCaÏMca.
«•rr <
•tirai6« <•• n
I li-U-4aaMHML).a*. Da
f"M *«||ii«M« «wv. L dur ««o aMNMalM fO* NoMparh^tMloa Oa écrit par akrdmlMa :ML aa «L
raa,I npNaHlill al car lu a»- IBW tm.(g. Mk).
ciaaMa aMaaalM ftaii;i»iiii B iMte la m»r-
|>«*c<r«qa* d*« (ra{i|><«* a LiMOfM. | OkM abaae, ddltrlMMd- Laan aaM: aa bac
W« Minaion.MvnftKfn* I mi toataM Ta- pkab, qai aanlt bae MaoarWmm b iMfv*. MMaa carré*
lw*WaU— et liMfra»»r. mmU 4»b S.-0. bkaM al Miaadf
IAM4MnMIC«hdM d ritM«ipa4*ar<po- rtoaM; bpia4aai
S>Mt«a»iMMla.OalMi ' ' aa anal.,<
àai iMMa
iw.caiM.aaM oaM aM iditioaf. tbiiiiiiIlBi.bt
BjKM oa Banrliaa. vrnaav.OaniUarlM I aarb aal daM b ptM partbfnada
lAHML V. JaM*.> àbi «palatioa BMiidab- da'aoa étaadaa. Lm iba viveM aar pâlitaa
•AliOVTM,MMdt<la N.-S.4*la«W- »4abl>orao|M,U traapM 4a bt A dis ta4iw4M. OaaM fair
r». »a IIMil I fcaïw> taii«tlMMihaa. )al4a ITMM al4aiMMH diaaw, ai aa |
lu «al.<WMH Im JaUk. h gdaia 4a aaM- IwCVSflULMBvHvsniwiTAnfinM
NTT» aab.Mn4iaaAlidrb laMla•

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents