Le petit chaperon rouge
30 pages
Français
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
30 pages
Français
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

Une petite fille doit se rendre chez sa grand. Ainsi est sa quête. À moins que...

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 17 octobre 2014
Nombre de lectures 37
Licence : En savoir +
Paternité
Langue Français
Poids de l'ouvrage 4 Mo

Extrait

LoCdeilártpoéiltcutirldnipcsetirucpoitsneédànue
ti.uáslnolitvcteuoTirtéspeánoutiorducointéegrápuoelnlitrerpáápeitfá
lréodpuqt,iecolátcosnrmátdlutny,odáuctse
lifiutrçnéeilscpáodj03iti491násvuodeC
tilrucn.éopáde

tilrneosuèépgáC©mv

t/.ilryusb:encdáxohpwm

rti.oevédupáysT

tlr:peôbágsémD1420

rtilx.de09ngácom@

/:.rtlixácpohksynedm

ilrtnegáéxT

!3

tlir,dxneyáGc20ACm14

Le chaperon
blanc

Ilijrtfnéoseáum
ljrftindsuoácpêeQm
rif.tuxdboháesnP
i.lrtIdvéeuàosnpá

Iltiresád
'tlirodábècésenEm
,ilrtáoséncemDh
tjl.irdcuhnáesxoP

li,t'rénácesdpPm
I't.ir,lsuevádnom
l-tiêrf'uqbspánoéeSm
i.rtlednsáDumép

:l'rtIiusbevánq
ftrèeunsRdhxœ
lirteuqésdáonE
itlr.onsdceuD

ij,tsándempC
tiáelIné'
lrfti'obenqáèéhpuCm
t'i.lrédohsecnáEm

tilrIndespéám
,tilrnosádeuQ
Ilti.rpàáuesm
.lrIithnobdsueéváp

itrseáonmdvSc
fl,tirápncuesRmodà
'ftilrcosqueA
lt'.ifsuedánAm

tlirI'qádénhepou
.rftivsoeduápnE
tI'irluéncdèvpeoám
trf.cndpegáyuovçèEm

fr,itèscánodem

l,euhmánsorà

Ouverture
Prologue

!4

icéRtiqmsnneáoiueip(lete
rl)tpnboeách

ircládochgsbÉrlnutiep
cáhreponlbcánáuctrneádel
scè.neleEodátseséeàun
'roùdbèvértánsèfliumbáe
liumère.letEeneitsámins
irnèdlsocitmáée
t.cáèsPréeh'ldeseitenlá
tIpáe.leihcásmtebibo,elmle
tcoéulitáihr.p-onlclieCu
irtéceánsnoetpuorchánterunc
.ftseán

lt.áÀehc

,tIlirséôcueàándg
rtilf'eusbponáQ
litrdohcéàáesPunm
fltr.i'uveánéqocT

tl,'irfqánguesdoE
lr.ti'uecgnsxodP
'iIltngusdemâá
ti'luáb.noèdeEm

t',lrinsuêpeáhcmP
'rgu.dsnáecD
',il-trésuáoneAm
l't.irdsveuáoénmT

itáInlsp.rxouje
rflitdguonsápeS
lt'i.resâàvdáuonRm

Prologue

!5

Llug'itltsopruánebm
vácetirsooucpstlsente.ronse
'ltrif-àunqepsQ?áoM
tlropque?

Le chœur
antique

'rt!Llfoeàpán
ilrtsqvpdnuáob?eM
,i'lecnosuáE
irt!áopxdênscePm

'rtnf!lpoLeáà
lirteêoávsdgénEm
ltrgá.yisènhcdeuoPvm

r'liteváncdquohEx
.tryLfecopsvémxu
tl-r,'ieouvùsdá?M

f'irt!eonpLuQmá
'ilrtqc,uospnáeE
'ltir!áedcoupsM

ti:lrgáunvéèechoDm

Acte premier

Premier tableau

!6

ruhC(œletláiepropehácc,ánbln
r)tuálcheœ

Lesirtosoucpstonscogápmsén
'ir.nudlgcéLátilumièrsefrsuá
iunrbouáemchledá.irèvLe
itperocháepslbetelvènesem
l'igrlvoui.chenásmM
sntsosinrftnámemerése
rtáuduorévbè.esáLenèces
espnspolr,iesárchœulems
rvpIl.ihtuqosmnáde
nuirtepsmslégrttrèeáxu
r.ieásqupnhom
irsoTxuápruoscnevotines
dánsl'obsciurtéteunnouvle
liécrgátîefáitpárueepnit
piánerenosirerpèsdupetit
chárpe.ontCei,-cfiosleose
lrehcâlerbvéèe'enetstrécáe
hcnilsruoètmgéep
ripetvándtrrun'odseá
áu.topeuáeLruchrœpenditpeà
tsuleiplrháclátpdisnoem
t.edns
Lereonchápreouvlelrecvuodu
irtnplsf.brlámyénesrotE
uncrâneenêemeuqtpsem
rtséeonlástetáutroiscoupres
csèentselpognéednsáleiron
.láuosb

.reváG

Le chaperon
blanc

La chatte

Le chaperon
blanc

La chatte

Le chaperon
blanc

La chatte

Le chaperon
blanc

i!enmáoMOh
'rtilcsbovédêngèáqeuTm
tjiràuáenopsmQ
.tfilebnéoqêuàádsM

ir!ásgeonmèhcSM
tliráuovedngsÉ
,lrtuésoecyèmPdvhá
I'ilrtfséucoveqndáp
!teuêq

ji-rtebásuoCpnm
'iltséyágoneu?dqQm
irt.ésqLeuvá

t!riequêpáCns
tilresodcunévSá
!irsouce

ijl,trqséáeèodnumT
ireè,v
'tijlrsTpuqndgoácem
,tláed
lifïrt,uvùápésneoqO
itlgeáscoubqdD
i.vn

lir.ávèecousdT

!tiráqpuoe?sCM
.ftirvèLeéduoánc
r!'itlpáJdsenàu

,ireámèhcM

t-!ilrposLáenm
tiljrofièv.dJánues
lti!rpáshbodcuneNm
!rt'lpêchideunámQv

irl,usáqedfinoT
ilr.gchnvseduáTm

jli-rpsáue?bnéN

Deuxième tableau

!7

uoDl(etonblánccháperepiteál
táh)ec

Àvnouissplueoi,trcossuepá
ils.tfitLlcnièorámrluse
li.rtcábopEeudnhés
uárdbodui,cnhemi,tcseno
iotrèesilonmpr.dlueIévbè
tesit.Près'éenl,deeinápelner
i.rsoeLátecc,vns'eháárieeln
titorldscvpuéehná
iámnduchárpe.onCl-ieces
i.lvére

r.upéeocP

.Iirtée

li.ecnábvA

La chatte

Le chaperon
blanc

La chatte

Le chaperon
blanc

rtisn!dágpeP
il,tnoLusqedm
ilt,dreqáuésLpv
i.ltsnpdebáuE

'it-rsvnáobxpécdeGm
lr.,itdváfionsecEuCm
ir.lbneápsuT

t!ir,eánEmdu
ilrtcáJsuonem
tir!eéhcundomM

r-!Iit'ledéágoncsCumà
tl'ijrncebshuáodCm
,tliruponesávéUm
'lfir.tdeuéospávnSm

ltir,dvsápnuoéeèS
tilr!oágspeàdnévEu
il,trevhánsocxduCm
tirásqduéponcevÀ
!tirécns

rtlibhcqnesuá?omQ
'irtbédveáuhsnoJm
ltirdfinoushápeàéQm
tifr.pnceéosuáEm

liqbtruenoc?édsQm
tilrncsgoádveumMq
rtilásnuéqoxegUm
fitjlr.opnèudbávesQ

lirtxáfcsoednumQ
lirtéàeucpháon?mQ

Deuxième tableau

.irsdeMágn

Ltáloigs'éc,hetliásnlitpe
r.lpbocnáuhes

Troisième tableau

!8

irárAipuvoxttrienulmlso(e
tl)ircánbupoeh

Lel,oprseudnilhábétneou
i',tlrvgésdunocheáp
.rilháp-nocCnlelámbspe
'Ili.trdeváouns

lpntLudocrsàeáv
'ilrt.eusnom

i.roN

Le premier
surveillant

Le chaperon
blanc

Le premier
surveillant

Le chaperon
blanc

Le premier
surveillant

Le chaperon
blanc

Le premier
surveillant

Le chaperon
blanc

Le premier
surveillant

i-tseu?Q

f,itl'rnpdoèebuhásDm
.tj'rcesunápovDm
,tlir-cngoábeyz?sêvuAmd
tiráh.epcsvuodznmV

'vùoDut-sne?i

,itlcágneoJdusm
j,ir.t'lùèodvenáEmu
i,rtlncspxuáéoeAm
'ilrà.,fdgnshácoueD

-tOùvásu?

irtduesoJnpác
'ltir.dáocunsvàèemQ
,ïljirteuvsdáonùbAhm
ltr.fiágcosnveuqP

i-trqcnopfiseáuM
,i'lt-ouápéesnmEqb
litrnvduéáse?oP

!irpvtuézoesácnVm

t,'linseuxhqocQ
tr.ácsednpoéuT

ltir,fáqseucêoT
ti'rl,dhnovescáSm
i.r,tlvpegoèucnsáS

Quatrième tableau

ouDl(etenclábonerápchieptel
li)tránvesump

iLt,hr'pclsvtonáeg
láirvè,tsertuoeunvfcáeà
l.rdágtbpniuohesqm

i'tnupvx.loséecámD

lEitnrpáslithcrpáeno
.lbcán

Cinquième tableau

<
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents